Změna uspořádání národních parků vyplývá z novely zákona o ochraně přírody a krajiny z června 2017 a týká se 29 krkonošských obcí.

NEJVÍCE PŘIPOMÍNEK Z MALÉ ÚPY, PECE A JANSKÝCH LÁZNÍ

„Obce především zajímá, co je a není možné v nově pojatých zónách. Požadovaly, aby měly více času vyjasnit si situaci. Byla by škoda řešit takto významnou záležitost v národním parku pod tlakem a rychle během měsíce a půl. Je proto dobře, že došlo k posunutí termínu rozhodování o zonaci v Radě KRNAP na červen,“ řekl Petr Matyáš, předseda Rady KRNAP a starosty Rokytnice nad Jizerou.

To kvituje také Tomáš Eichler, který v pozici předsedy Svazku obcí východní Krkonoše zastupuje oblast, které se změny nejvíce dotýkají, a zahrnula Správu KRNAP 59 připomínkami. „Týkaly se obecně všech aspektů života obcí v národním parku. Například pohybu osob i vozidel, jímání pitné vody, možnosti oprav cest a další infrastruktury v ochranných zónách a také rozvojových plánů obcí. S ohledem na rozložení parku a jeho zón na území obcí, se připomínky týkaly nejvíce Malé Úpy, Pece pod Sněžkou a Janských Lázní,“ nastínil Eichler, místostarosta Trutnova.

Takhle už ne. Označení I., II. a III. zóna národního parku zmizí. Návštěvníci uvidí v terénu pouze cedule, vymezující klidová území.
Termín se posouvá. O nové zonaci rozhodne rada národního parku až v červnu

Nejčastějšími požadavky byly převody pozemků mezi jednotlivými zónami. Konkrétním případem jsou Paseky nad Jizerou, kde plocha soustředěné zástavby kolem kostela sv. Václava, budovy obecního úřadu a dvou blízkých rekreačních komplexů byly převedeny ze zóny soustředěné péče o přírodu do zóny kulturní krajiny. V řadě dalších případů, jako například u vysílače na Černé hoře, byly pozemky arondovány, což znamená, že v navržené zóně zůstanou, ale nebude na nich uplatňován cíl zóny.

Vedení národního parku akceptovalo rovněž požadavek majitelů Luční a Labské boudy na nezařazení asfaltových přístupových komunikací do režimu přírodní zóny. „To jsme obecně uplatnili u všech takových komunikací, abychom zdůraznili trvající možnost jejich údržby a případných oprav,“ objasnil ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.

NEAKCEPTOVÁNO

Připomínky k nové zonaci měla také Horská služba, a to kvůli vyhrazení cest v rámci připravovaného vymezení klidových území. „Vypořádáme je při projednávání opatření obecné povahy o vyhrazení tras,“ uvedl.

„Když pominu připomínky, které s návrhem zonace nesouvisely, museli jsme vypořádat 104 připomínek. Ve více než dvou třetinách případů, v 69 procentech, jsme našim partnerům vyšli vstříc," shrnul Böhnisch.

Robin Böhnisch, ředitel Správy Krkonošského národního parku.
Robin Böhnisch: KRNAP nikdy nebyl ruským nebo kavkazským "zapovědnikem"

Ze 125 zaslaných připomínek vedení národního parku 32 akceptovat nemohlo. U devatenácti vysvětlilo způsob, jakým se připomínka již v návrhu zonace řeší, 21 předložených připomínek nijak nesouviselo s návrhem nové zonace.

„Nemohli jsme akceptovat takové návrhy, jako například vymezit sjezdové tratě jako zónu kulturní krajiny a nikoliv jako zónu soustředěné péče. Sjezdové tratě se podle platné metodiky ministerstva životního prostředí k vymezení zón národních parků zařazují primárně do zóny soustředěné péče o přírodu, protože jejich údržba a provoz nejsou v rozporu s cílem této zóny,“ vysvětlil.

ROZHODNUTÍ V ČERVNU

O návrhu nové zonace, společně s návrhem vymezení klidových území, rozhodne 3. června Rada KRNAP, složená z členů regionální sekce (38 zástupců obcí, největších lyžařských areálů, Horské služby, lesnické školy i krajského úřadu) a vědecké sekce (19 odborníků).

„Velmi pozitivně vnímáme reakci ministerstva životního prostředí, které posunulo termín pro konečné schvalování na červen, protože tak vzniká prostor pro další jednání, která mohou být zaměřená více do hloubky. Už jen samotný fakt omezeného času skutečnému dialogu bránil,“ upozornil Tomáš Eichler, předseda Svazku obcí východní Krkonoše, a dodal: „Teď tedy budeme pokračovat v dalším jednání. Naším deklarovaným cílem je jednat v pozici partnerů, což větší časový prostor umožňuje, a dojít k dohodě, kterou budou obě strany považovat za dobrou. To na straně Svazku znamená, že se k ní budou moci vyjádřit i orgány dotčených obcí, což v původně vymezeném času nebylo objektivně možné.“

Na horách koluje proti nové zonaci petice. Její iniciátoři z řad krkonošských podnikatelů, návštěvníků a zástupců obcí, shromáždí příští týden stovky podpisových archů a zašlou je k rukám ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Lidé začali okamžitě podepisovat petici proti návrhu nové zonace Krkonošského národního parku, která byla představena v základní škole v Horním Maršově.
Petice proti nové zonaci národního parku. Sbírají se podpisy na dopis ministrovi