Nejzásadnějším omezením pro návštěvníky v klidových územích je přísný zákaz vstupu do volného terénu mimo značené trasy, stejně jako tomu bylo v dosavadní I. zóně národního parku. „To, čeho si obyvatelé a návštěvníci po 1. červenci všimnou, je absence tradičních zelených tabulek s označením první, druhé a třetí zóny,“ uvedl ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch. K 1. červenci Správa KRNAP v terénu vyznačila první tři klidová území: dvě největší v hřebenových partiích západních a východních Krkonoš a jedno na vrcholu Černé a Světlé hory. Celkově jich bude osm. „Další klidová území budou na základě dohody v Radě KRNAP vyhlášena v příštích měsících na Tetřevích Boudách, Slatinné stráni, Pomezním hřebeni, Lesním hřebeni a Předních Rennerovkách,“ upřesnil ředitel národního parku.

Červené značení na stromech

V terénu jsou klidová území vyznačena dvojím způsobem: červeným pásovým značením na stromech a smaltovými cedulemi na sloupcích. „Přijde-li návštěvník ke stromu označenému dvěma vodorovnými červenými pruhy, je vše v pořádku a nepřekračuje zákon. Vidí-li pouze jeden pruh, ocitl se v klidovém území a musí je neprodleně opustit,“ přiblížil nové značení mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

„Režim klidových území je velmi podobný tomu, na co byli obyvatelé a návštěvníci národního parku zvyklí ve staré první zóně. Jednoduše řečeno, v klidových územích je možné pohybovat se jen po vyznačených cestách a zakázáno vstupovat do volného terénu. Klidová území chrání křehké ekosystémy a nejvzácnější druhy rostlin a živočichů, ohrožené neusměrněným pohybem návštěvníků,“ vysvětlil Robin Böhnisch.

Hranice klidových území do značné míry kopírují hranice staré první zóny. "Souhrnně je navržené klidové území o tři procenta větší než bývalá první zóna," dodal.

Cedule s dosavadním označením I., II., III. zóna strážci národního parku odstranili. Nové zóny nejsou nijak označené. Zonace stanovuje pravidla péče o přírodu ve čtyřech nově definovaných zónách s ohledem na cíl jednotlivé zóny: přírodní, přírodě blízká, zóna soustředěné péče o přírodu a zóna kulturní krajiny.

Nový návštěvní řád a značení cyklotras

V souvislosti ze změnou zákona o ochraně přírody bylo nutné také změnit návštěvní řád Krkonošského národního parku. Správa KRNAP v něm zveřejňuje podmínky omezení a výčet aktivit, které jsou na území národního parku zakázány nebo omezeny. Jeho nové znění je dostupné na webu https://www.krnap.cz/navstevni-rad-krnap.

Novinkou je také změna značení 44 cyklotras v Krkonošském národním parku, které dohromady čítají přes 400 kilometrů cest. Cyklistické značení tvořily od roku 1996 dřevěné gravírované značky s piktogramem cyklisty jedoucího do kopce a číslem trasy. Značky se připevňovaly na masivní dřevěné kůly vedle cest.

Nově budou cyklisté jezdit podle barevného pásového značení (červené, modré, zelené či bílé) mezi dvěma žlutými pruhy. Na rozcestích se budou orientovat podle žlutých kovových směrovek s barevnými hroty. Symbolika cyklotras se poněkud přiblíží terénnímu značení Klubu českých turistů.