Cena uděluje každoročně pěti významným lidem, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj v jakékoli oblasti občanského a profesního života, především za významné počiny na poli ochrany přírody, vědy, výchovy a vzdělávání nebo záchrany lidí v horách. Slavnostní galavečer s předáváním cen se uskuteční 19. dubna 2018.

Rekordní sbírka ve Svatoňovicích  

Malé Svatoňovice – Tradiční tříkrálová sbírka se také v letošním roce na mnoha místech regionu setkala s rekordním finančním výtěžkem, který lidé na charitu věnovali. V minulých dnech spočítali dary například v Malých Svatoňovicích, kde sbírku a skupiny dětských koledníků organizovala Eva Hylmarová. Do čtrnácti kasiček, které po Malých Svatoňovicích putovaly, lidé věnovali celkem 43 131 korun. „Je potěšující, že lidem není lhostejné, že je třeba pomoci a že jde o potřebnou sbírku. U nás velká část vybraného obnosu putuje do Hospicu v Červeném Kostelci. Všem dárcům za jejich příspěvky děkujeme,“ řekl starosta Malých Svatoňovic Vladimír Provazník.