Plných pětatřicet tisíc nových stromků vysadila v letošním roce Správa KRNAP.

S výsadbou významně pomohli i sponzoři. Jedna dopravní společnost zafinancovala výsadbu 18000 sazenic s tím, že chce aktivně využít odpovědnost ke snížení celkového objemu skleníkových plynů. Rozhodla se za každou realizovanou zakázku vysadit v Krkonoších jeden nový strom.

„Správa KRNAP pochopitelně vítá každou takovou aktivitu, každé partnerství, které nám pomůže zlepšit stav přírody v Krkonoších. Výsadba nyní probíhá jinak než před lety. Dříve se nejvíce sázelo smrků. Dnes sázíme nezbytné minimum a dáváme velký prostor přirozenému zmlazení smrku a do lesa podsazujeme jen dřeviny, které v něm chybí, jako například jedle, buky, jeřáby a další listnaté dřeviny. Les pak postupně změní druhovou skladbu a stane se tak zdravějším, odolnějším například vůči větru anebo hmyzu," říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Správa KRNAP v letošním roce vysadila 8700 sazenic smrku ztepilého, 20000 buku lesního, 4000 jedle bělokoré, 1200 javoru klenu a zbytek jsou také převážně listnaté dřeviny. „Na území Krkonošského národního parku hospodaříme šetrně, ekologicky i sociálně," dodal Hřebačka.

(br, rd)