Jak potvrdil ředitel investora Jan Doubek, hlavním důvodem rekonstrukce je skutečnost, že původní jez byl v dezolátním stavu. Jeho konstrukce byla krajně zastaralá a technicky nevyhovující. Nový jez bude hydraulicky ovladatelný s automatickou obsluhou při řešení krizových situací. Podmínkou při zahájení celé akce, na které se finančně podílí Evropský fond pro regionální rozvoj i ministerstvo průmyslu a obchodu, bylo vybudování rybího přechodu. Dokončení projektu je plánováno na červen 2011.