Vstupné hospitál Kuks nezvyšoval, novinky ale připravil. Ani v letošním roce nebudou chybět osvědčené akce jako Zahradnické trhy, Vinobraní, Hudební léto, Theatrum Kuks, Vánoční trhy, divadelní, koncertní a muzikálová představení či komentované prohlídky bylinkové zahrady.

Předseda Cechu českých vinařů Stanislav Rudolfský na svojí vinici v Kuksu u sochy bohyně vína.
Vinaři na Kuksu letos sklidili jeden a půl tuny hroznů, bude z nich šampaňské

Hospitál Kuks bude otevřený i na Velikonoční pondělí, poté do 30. června od úterý do neděle, od 1. července do 31. srpna každý den a od 1. září do 31. října opět denně kromě pondělí. Otevřeno bude vždy od 9 do 17 hodin. „Vstupné jsme nezvyšovali, tak doufáme, že sezona bude alespoň tak dobrá jako v loňském roce, kdy přišlo o tři tisíce návštěvníků více než v roce 2022,“ řekl kastelán hospitálu Kuks Libor Švec.

Vnitřní návštěvnické okruhy jsou sice otevřené od jara do podzimu, do venkovního areálu ale můžou lidé celoročně. „Stal se z toho trend, že areál je navštěvovaný v průběhu celého roku i díky bylinkové zahradě. Je opravdu znát, že se vrací návštěvníci z daleka i blízkého okolí. Lidem je tam dobře, mají tam svůj klid. Zatímco dříve jsme mívali při zahájení sezony sníh, letos jsme mohli kvůli mírné zimě pracovat venku po celou dobu a teď už opravdu finišujeme s přípravami,“ uvedl kastelán.

Bylinková zahrada se rozprostírá za budovou hospitálu už od dob jeho vzniku na počátku 18. století. Vždy se tam pěstovaly léčivky pro potřeby zdejší lékárny U Granátového jablka, ale také ovoce a zelenina pro hospitální kuchyni. Význam zahrady upadl kolem roku 1945, kdy lékárna i hospitál definitivně přestaly sloužit svému účelu. V druhé polovině 20. století připomínala někdejší bylinková zahrada spíš parodii na francouzský park. Prostor byl rozčleněn na šestnáct čtverců, zatravněn, čtverce ohraničeny zimostrázem a boky zahrady osázeny habrovím.

V areálu hospitálu Kuks se konaly od pátku do neděle Zahradnické trhy. Byl o ně tradičně veliký zájem.
VIDEO: Davy v Kuksu. O Zahradnické trhy byl obrovský zájem, kytky šly na dračku

V letech 2013 až 2015 prošel celý areál hospitálu rozsáhlou rekonstrukcí, v rámci které došlo i na obnovu bylinkové zahrady. V současné době je dvanáct ze šestnácti čtverců osázeno mnoha druhy rozličných bylin a léčivek, což představuje dohromady 144 záhonů. Zahradníci pěstují ve skleníku i citrusy a jiné exotické druhy rostlin.

Hospitál Kuks v letošním roce připomene 340 let od narození sochaře Matyáše Bernarda Brauna a 40 let od otevření lapidária. V kukském lapidáriu bude vystavena kopie předlohy sochy Víry, dřevořezba Braunova betléma, včetně polychromované verze. Turisté budou mít příležitost seznámit se se základními kamenickými nástroji.

„Návštěvníci tak mimo jiné uvidí, s čím pracovalo šest Braunových tovaryšů v jeho pražské dílně. Například sochy Ctností a Neřestí tam vznikaly v průběhu dvou let. Restaurovat se bude originál Braunovy sochy Anděl Gloria, který se nachází v jihozápadní části zahrady a lidé tak budou mít možnost vidět restaurátorské práce přímo v akci. Socha byla původně umístěna v hlavním reliéfu Braunova betléma,“ popsal novinky Libor Švec.

Vánoční trhy v Kuksu letos navštívilo 17 tisíc lidí.
VIDEO: Obří zájem. Vánoční trhy v Kuksu letos navštívilo sedmnáct tisíc lidí

„Pokračujeme rovněž v restaurování obrazů z cyklu ze života sv. Jana z Boha. Obrazy se vracejí na původní místo v 1. patře chodby severního křídla hospitálu. Chystáme výstavu obrazů Patrika Rutkovského na téma Ctnosti a Neřesti. Výstava bude volně přístupná v bývalém sklepení hospitálu od 11. května,“ upřesnil kastelán.

Hospitál Kuks připravuje vlastní řadu suvenýrů. Nově bude sortiment na pokladně doplněn například o trička, čepice, leporelo soch Ctností a Neřestí, nové vizitky s deníky, odznaky a keramiku. Vydány byly dvě nové publikace: reprint Hrabě Swéerts-Špork a jeho hospodářské zásady od Ferdinanda Menčíka a novodobý průvodce Hospitál v Kuksu od Pavla Vlčka.

„Akcí je připravených hodně. Doufám, že budou lákat turisty,“ dodal Libor Švec.

Vybrané akce v roce 2024 v areálu hospitálu Kuks:

Zahradnické trhy 26. - 28. dubna

Zkus maraton Kuks 18. května

Víkend otevřených zahrad v bylinkové zahradě 8. - 9. června

Můžem i s mužem 2 divadelní představení 15. června

Hypnotizér na hospitálu Kuks 12. července

Zkus noční Kuks 13. července

Strašidlo cantervillské divadlo 19. července

Krasavci divadlo 8. srpna

Všechno je dovoleno divadlo 9. srpna

Bestiář divadlo 10. srpna

Bílá paní na vdávání divadlo 17. a 18. srpna

Theatrum Kuks festival 21. - 25. srpna

Vinobraní 14. září

Koncert Andrey Kalivodové 21. září

Svatohubertské slavnosti 5. října

Vánoční trhy 16. - 17. a 23. - 24. listopadu

Hospitál v Kuksu byl založen hrabětem Františkem Antonínem Šporkem na počátku 18. století jako místo odpočinku vysloužilých vojáků, o které pečoval řád milosrdných bratří. Jde o významnou barokní památku, na jejímž vzhledu se podíleli umělci světového formátu, především architekt Giovanni Batista Alliprandi a sochař Matyáš Bernard Braun. Areál hospitálu Kuks je proslulý monumentálním kostelem Nejsvětější Trojice, cyklem nástěnných maleb Tance smrti, alegoriemi Ctností a Neřestí a jednou z nejstarších lékáren U Granátového jablka.

Návštěvní doba

28. 3. - 30. 6. úterý - neděle 9.00 - 17.00

1. 4. Velikonoční pondělí 9.00 - 17.00

1. 7. - 31. 8. pondělí - neděle 9.00 - 17.00

1. 9. - 31. 10. úterý - neděle 9.00 - 17.00

Prohlídkové okruhy

Základní okruh hospitál

V základním prohlídkovém okruhu se návštěvníci poučí o historii a stavebním vývoji hospitálu, dozví se vše důležité o osobnosti hraběte Františka Antonína Šporka a o původním účelu celého komplexu - hospitální činnosti milosrdných bratří.

Prohlídka začíná v obrazárně, kde se seznámíte s osobností zakladatele Kuksu Františka Antonína Šporka či osudy pečovatelů kukského hospitálu - milosrdných bratří. Na modelu kukského údolí poznáte historii tohoto unikátního barokního areálu. Hlavní hospitální chodba nabízí nově restaurovaný cyklus nástěnných maleb Tanec Smrti. Na trase je i prohlídka kostela Nejsvětější Trojice, kterou příležitostně oživuje vystoupení hudebního uskupení SoliDeo. Z kostela se pokračuje do druhé nejstarší barokní lékárny v České republice U Granátového jablka. Prohlídka je zakončena v lapidáriu a tam se seznámíte s originály alegorií Ctností a Neřestí od nejvýznamnějšího českého barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna.

Vstupné:

dospělí od 25 do 64 let 200 Kč

senioři 65+ 160

mládež od 18 do 24 let 160 Kč

držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 160 Kč

děti od 6 do 17 let 60 Kč

děti do 5 let zdarma

Historie lékáren

Expozice Českého farmaceutického muzea nazvaná Kouzlo apatyky představuje vývoj lékáren od baroka do 20. století, a další oblasti farmacie jako výzkum, školství nebo vojenskou farmacii. Vystaveny jsou soubory léčiv rostlinných, minerálních a chemických i živočišných, jako jsou švábi, stonožky, mumie a jiné. Svou výtvarnou krásou zapůsobí hmoždíře, reliéfy, obrazy a lékárenské nádoby. Návštěvník si může vyzkoušet roli lékárníka a rozmělňovat léčiva v třence, vyrábět tablety či vylisovat čípky, anebo ve výdejním boxu číst recepty, vydávat léky a podávat rady o jejich užívání.

Vstupné:

dospělí od 25 do 64 let 120 Kč

senioři 65+ 100 Kč

mládež od 18 do 24 let 100 Kč

držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 100 Kč

děti od 6 do 17 let 40 Kč

děti do 5 let zdarma

Šporkovská hrobka

V klenutém prostoru krypty kostela Nejsvětější Trojice se návštěvníci seznámí s příběhem pochovaných členů rodu Šporků a Swéerts-Šporků, počínaje zakladatelem rodu generálem Janem Šporkem (asi 1595 - 1679) otcem hraběte Františka Antonína Šporka (1662 - 1738), až po Kateřinu Sweérts-Šporkovou (1895 - 1945).

Vstupné

dospělí od 25 do 64 let 80 Kč

senioři 65+ 60 Kč

mládež od 18 do 24 let 60 Kč

držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 60 Kč

děti od 6 do 17 let 20 Kč

děti do 5 let zdarma

Historie výroby léků

Expozice Českého farmaceutického muzea nazvaná Z apatyky do fabriky v přízemí hospitálu ukazuje výrobu léčivých přípravků od lékárny až po průmyslovou výrobu v továrnách. Upoutá množstvím nástrojů, obalů, receptur či reklamních lístků a kromě ručních tabletovaček, vah, pilulkovnic, plniček tub nebo lisů na čípky tu jsou i opravené a restaurované destilační přístroje, plnička ampulí, míchačka pro hromadnou výrobu mastí, dražovací buben, perkolátor, míchadla a spoustu dalších strojů, zařízení a mašinek. Tato prohlídková trasa je bez původce.

Vstupné

dospělí od 25 do 64 let 80 Kč

senioři 65+ 60 Kč

mládež od 18 do 24 let 60 Kč

držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 60 Kč

děti od 6 do 17 let 20 Kč

děti do 5 let zdarma