Obnovu hřbitova a kaple, zbořené v roce 1992, řeší správa hospitálu. "Proběhl georadarový průzkum hrobů a prostoru hřbitova. Zjistili jsme, kde hroby opravdu jsou a na základě tohoto zjištění se bude připravovat studie obnovy hřbitova jako národní kulturní památky," řekl kastelán hospitálu Libor Švec. Hřbitov se administrativní chybou v 60. letech dostal do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, až v roce 2010 jej získal pod svá křídla Hospitál Kuks jako státní památka.

Schodiště zmizí a postaví ho zpět

O opravu kaskádového schodiště za desítky milionů korun usiluje obecně prospěšná společnost Revitalizace Kuks. „Je to jeden z našich dlouhodobějších záměrů a projektů. Máme připravenou projektovou dokumentaci. Už jsme žádali o dotace z různých titulů a budeme žádat dál. Připravujeme i další projekty, například opravu bývalého zámeckého křídla,“ potvrdil Deníku Filip Košťál, manažer společnosti a vedoucí informačního centra.

Při Vinobraní v Kuksu teklo po kaskádovém schodišti v barokním areálu v Kuksu víno.
FOTO: Víno teklo proudem po schodech

Tři metry široké schodiště o 52 stupních pod bývalým zámkem v Kuksu je zdobeno sochami chrlících Tritonů nad kaskádovitými žlaby, po nichž stéká voda z bývalých lázeňských pramenů a odtéká do Labe.

„Na schodišti jsou olámané jednotlivé stupně, chceme ho očistit a vrátit mu původní, čistě barokní podobu. Plánem je vybudovat nové základy, aby schodiště vydrželo nápor turistů. Spočítali jsme, kolik jich Kuksem prochází. Loni to bylo 266 tisíc lidí. Čtvrt milionů lidí, kteří se po schodiště projdou tam a zpátky, je znát,“ připomněl Košťál.

Díky moderním technologiím mohou lidé spatřit Braunův Betlém tak, jak jej viděl nejenom samotný Matyáš Bernard Braun, když jej tvořil, ale i hrabě Špork. Ten na něj vozil hosty kočárem.
Braunův Betlém ožívá v digitálním světě. Ten mu navrátil i barvy

Tak vysoké číslo dělá z impozantního barokního areálu v Kuksu nejnavštěvovanější památku kraje a třetí nejvíce navštěvované místo kraje. „Schodiště by úplně zmizelo a ze stejných kamenů by se postavilo zpět. Zasáhlo by to minimálně jednu sezonu. Cílem projektu je také oprava obou soch Tritonů. Několikatunové kolosy bude potřeba sejmout těžkou technikou, odvézt je a pak vrátit na původní místo,“ přiblížil konkrétní představy Filip Košťál.

Pokud by k opravě došlo, zasáhla by minimálně jednu sezonu. „Turisty bychom směřovali jinou trasou, místo po kaskádovém schodišti by pokračovali dál bezbariérovou cestou kolem informačního centra. Oproti současnému stavu by šli dál jen o několik desítek metrů,“ dodal.

Obnova hřbitova a kaple

Kastelán Hospitálu Kuks Libor Švec myslí na obnovu bývalého hospitálního hřbitova, který leží na konci špitální zahrady, a někdejší hřbitovní kaple sv. Jana z Boha z roku 1719. Ta byla zbořena v roce 1992. Po kapli zůstala pouze podlaha, pod kterou se nachází krypta.

V barokním areálu v Kuksu začaly vánoční trhy.
FOTO: Hlava na hlavě. Kuks zaplavily davy lidí při vánočních trzích

Kvůli průtahům ohledně vlastnictví se poničenému hřbitovu nedostávalo dlouhá léta patřičné péče. Hřbitov se administrativní chybou v 60. letech dostal do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, až v roce 2010 jej získal pod svá křídla Hospitál Kuks jako státní památka. "Rádi bychom podle původních plánů kapli postavili zpět. Proběhl georadarový průzkum hrobů a prostoru hřbitova. Zjistili jsme, kde hroby opravdu jsou a na základě tohoto zjištění se bude připravovat studie obnovy hřbitova jako národní kulturní památky," řekl kastelán hospitálu Libor Švec.

Na prohlídku 19 osob a průvodce

Hospitál Kuks je od pondělí 25. května otevřený i ve vnitřních prostorách, od 9 do 17 hodin. Kvůli vynucenému uzavření památek v době koronaviru přišel o tržby ve výši téměř dvou milionů korun. Postrádá především školní a seniorské zájezdy a výpravy cizinců. Vedle vstupného eviduje ztráty na příjmech z nájmů, svateb, prodeji suvenýrů a vzdělávacích akcí.

Zahradnické trhy na nádvoří barokního areálu Hospitálu Kuks.
FOTO: Nádvoří v Kuksu se proměnilo v zahradnický ráj

Návštěvníci nyní můžou vyrazit na čtyři prohlídkové okruhy, v maximálním počtu 19 osob a průvodcem, musí mít při nich zakryté dýchací cesty. "Takový stav jsme ještě nezažili, abychom museli omezovat počet osob. Pro individuální návštěvníky to může být pozitivní změna, že budou chodit na prohlídky v méně lidech," uvedl kastelán Libor Švec.

Působivá bylinková zahrada a celý venkovní areál jsou otevřeny bez omezení. Za posledních pět let měl Kuks průměrnou návštěvnost od března do května 20 tisíc lidí, letos nemohl dovnitř nikdo. „Venkovní areál byl plný i v průběhu karanténních opatření. Hodně lidí se procházelo v bylinkové zahradě,“ dodal. Nejvíce návštěvníků registruje hospitál v červenci a srpnu, kdy si přijíždí prohlédnout vnitřní expozice 25 tisíc lidí měsíčně.

"Takový stav jsme ještě nezažili, abychom museli omezovat počet osob. Pro individuální návštěvníky to může být pozitivní změna, že budou chodit na prohlídky v méně lidech. „Venkovní areál byl plný i v průběhu karanténních opatření. Hodně lidí se procházelo v bylinkové zahradě,“ řekl kastelán hospitálu Kuks Libor Švec. Za posledních pět let měl Kuks průměrnou návštěvnost od března do května 20 tisíc lidí, letos nemohl dovnitř nikdo.

OBDIVOVANÝ KUKS. Barokní skvost mezi Jaroměří a Dvorem Králové patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům.
Farmaceutické muzeum v Kuksu má nové sochy