Hospitál Kuks pustí s týdenním předstihem návštěvníky na dva prohlídkové okruhy Hospitál a Šporkovská hrobka, otevřené budou bylinkářství na nádvoří a hospoda Na Sýpce. Další prohlídkové okruhy ale zpřístupní až poslední březnový víkend, kdy naplno začne turistická sezóna. Při ní bude volně přístupná i velmi oblíbená bylinková zahrada za hospitálem.

Přes zimu na Kuksu připravili dosud největší počet změn a novinek v interiérech od velké obnovy areálu v letech 2013 až 2015. V hospitálu je více než 200 nových exponátů, například řeholní hábit milosrdných bratří, cestovní sluneční hodiny či zvon ze zaniklé hospitální zvonice.

„Do prohlídkového okruhu jsme zařadili i kompletně nově zařízené části prostorů, kupříkladu ukázku původní ložnice, kde spávali hospitální chovanci, knihovnu vybavenou nábytkem z poloviny 19. století a místnost před barokní lékárnou, která je koncipována jako přípravna a tím tedy naplnila svůj původní účel,“ řekl kastelán Libor Švec.

Turistická sezona naplno začne 30. a 31. března. Od té doby budou přístupné všechny prohlídkové okruhy. Otevřeno bude každý den od 9 do 17 hodin vyjma pondělků. Prohlídky se konají i během státních svátků.

Místnosti jsou doplněné velkým množstvím nových obrazů, rytin a dobových fotografií. Hospitální chodbu v 1. patře nyní zdobí cyklus 37 velkých obrazů ze života sv. Jana z Boha, zakladatele řádu milosrdných bratří, kteří v hospitálu působili. „Pro veřejnost budou k vidění na speciálních prohlídkách, například během letošní Noci kostelů či Hradozámecké noci,“ oznámil Švec.

Velkou změnou bylo i odkrytí parketové podlahy z počátku 20. století v barokní lékárně a sousední místnosti. Nahradila červený koberec, který v jednom z nejcennějších prostorů hospitálu nepůsobil příliš autenticky. „Pod touto parketovou podlahou se nachází ještě starší dubová prkenná podlaha z období baroka, avšak pro její stav již obnova nebyla možná,“ upřesnil správce depozitáře Milan Horák.

Pro rodiny s dětmi letos na Kuksu zavedli snížené vstupné na prohlídkových okruzích (Hospitál, Šporkovská hrobka, Historie lékáren a Historie výroby léků). Snazší orientaci po areálu zajistí nové polepy na infotabulích. Pro polské turisty je připravený polsky mluvící průvodce. „Letošní turistická sezóna je výjimečná množstvím připravených novinek. I v případě, že jste už navštívili hospitál po velké obnově areálu, se letos vyplatí k nám zavítat znovu,“ uvedl kastelán Švec.

Také letos se uskuteční na Kuksu řada tradičních kulturních akcí. Například Slavnosti koní, historie a řemesel, divadelní festival Theatrum Kuks či Svatohubertské slavnosti.

Hospitál Kuks je významnou barokní památkou východních Čech. Areál nechal na počátku 18. století vystavět František Antonín hrabě Špork za účelem péče o přestárlé muže, především vysloužilé vojáky.

Památka je známá alegorickými sochami Ctností a Neřestí od Matyáše Bernarda Brauna, barokní lékárnou U Granátového jablka a chodbou s nástěnnými malbami Tance smrti. Za budovou hospitálu se rozprostírá rozlehlá bylinková zahrada.

V letech 2013 až 2015 prošel kukský areál významnou revitalizací.