Všem zainteresovaným institucím, mezi něž kromě kraje patří Národní památkový ústav, Dvůr Králové n. L, Kuks, společnost Revitalizace Kuks a okolní obce, jde především o to, jak dále postupovat při zachování přes dvě stě let starých soch, a také jak v daném regionu zlepšovat rozvoj cestovního ruchu.