Zvlášť, když jde o multikulturní projekty, do kterých se i ve městě provinciálního typu jakým je Trutnov, už několik let úspěšně pouští kreativní kolektiv Společenského centra pro kulturu a volný čas Uffo pod vedením ředitele Libora Kasíka.

Uffo si právě díky odvaze jít do něčeho nového a oslovit různé vrstvy kulturně spřízněných duší získalo kredit, který těší a dává naději do budoucna. Dává naději, že veřejnost na jeho projekty slyší. To se totiž potvrzuje účastí veřejnosti na různých akcích, které trutnovští pořadatelé nabízejí.

Majitel trutnovské společnosti Kasper, podnikatel Rudolf Kasper, i letos potvrdí, že patří mezi přední příznivce a mecenáše umění. Rozhodl se také tento rok podpořit kulturní dění v Trutnově a prodloužit smlouvu o generálním partnerství pro trutnovské kulturní centrum Uffo. Společnost Kasper se tak již potřetí stane generálním partnerem Uffa. I loni ho podpořila částkou milion korun.

Donátor je velkým fandou umění

Pro Rudolfa Kaspera je kultura nezbytnou součástí života, obohacuje, rozvíjí člověka a dělá radost.

Jak sám říká: „Já to mám seřazeno asi tak, že prioritní je můj dobrý pocit, že děláme něco dobrého. Investice do kultury je prostě nejlepší investice do budoucnosti. A je také pravdou, a vedlejším pozitivním efektem, který pravděpodobně s našimi aktivitami v oblasti podpory kultury souvisí, že se k nám hlásí více kvalitních zájemců," prohlásil při podpisu smlouvy donátor. Sám je právě velkým znalcem umění, jeho obdivovatelem.  

Pro Krkonošský deník řekl: „Objekt Uffa je opravdu super a jeho realizace vyžadovala obrovskou odvahu a nasazení ho tady zrealizovat. Kolektiv lidí pod vedením Libora Kasíka dokázal, že Uffo je výjimečné i z hlediska nabízeného programu," podotkl podnikatel Rudolf Kasper. A dodal: „Byl jsem ve světě, viděl jsem nabouchané sály. Myslel jsem si, že není možné, aby v Trutnově se stalo totéž. Ukazuje se, že Uffo je stále narvané a to je moc dobře," řekl Rudolf Kasper, dárce milionu korun pro trutnovskou kulturu. „Jsem přesvědčen, že moderní kulturní manažer musí vést instituci tak, aby byla schopna získávat finance z co nejširšího spektra zdrojů. V tomto ohledu jsme, troufám si tvrdit, úspěšní. Nikdy by tyto aktivity ale nebyly možné bez osvícených lidí typu pana Kaspera. Poznal jsem ho jako člověka, který rozumí umění a jehož ambicí je především podporovat a rozvíjet to dobré a smysluplné, co se v Trutnově děje, to, co má pozitivní dopad na život jednotlivců i celého města. Společnost takové lidi potřebuje," uzavřel ředitel Uffa Libor Kasík.

Společenské kulturní centrum Uffo je provozovatelem jednoho z nejmodernějších divadel v České republice, zaštiťuje mezinárodní festivaly Cirk-Uff a Trutnovský podzim, pořádá mnoho dalších kulturních akcí, koncerty, výstavy a další společenské události. A právě především díky podpoře společnosti Kasper se kultura v Trutnově rozvíjí.

Na okraj:

Jsem ráda, že žiji ve městě, které je schopno kvalitní kulturou oslovit stovky lidí. Je vidět, že veřejnost láká každé rozptýlení ze šedi dnů. Čeká nás brzy v Trutnově CirkUff. Určitě se staneme svědky něčeho výjimečného. Deník rozhodně bude při tom. Jana Mudrová