Sám jako interpret, organizátor hudebních akcí a především jako skladatel.

Zdeněk Trnka měl k hudbě blízko již během studií na gymnáziu v Berouně, kde studoval harmonii na tamní hudební škole.

Přestože úspěšně složil přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř, válečné události jeho sny změnily. Škola byla uzavřena. Po válce nastoupil na Filozofickou fakultu UK, která započala jeho mnohaletou kariéru středoškolského profesora češtiny a hudební výchovy. Kromě Trutnova působil i na školách v Hostinném a v Úpici.

O kulturní ceně

Kulturní cena města Trutnova je udělována již od roku 1992. Návrh může podat každý občan, došlé podněty projednává kulturní komise. Ta dává doporučení radě města. Ta následně zastupitelstvu, kterému přísluší konečné rozhodnutí. 

Jeho vášeň k hudbě jej drží po celý život. Jmenujme například založení smyčcového kvarteta v Úpici, vedení smíšeného pěveckého sboru Foerster – Smetana, dirigoval a vedl komorní orchestry v Trutnově a v Hostinném, řídil sbor kostela sv. Jakuba Většího v Úpici i sbor Československého husitského kostela tamtéž. Řadu let uváděl koncerty vážné hudby v Trutnově a uskutečňoval přednášky s hudební tematikou. „Obrovský přínos vidíme i ve skladatelské činnosti. Trnkova díla se hrají nejen v Trutnově, ale i za hranicemi České republiky. V došlých návrzích nám píše například operní pěvkyně Gabriela Jelínková, která potvrzuje, že Trnkovy skladby již několikrát uvedla na koncertech a pokaždé se setkaly s obrovským úspěchem," uvedl starosta Trutnova Ivan Adamec a dodal, že zdaleka nebyla jediná: „V přílohách došlých návrhů byla i vyjádření sólo violisty a člena Stamicova kvarteta Jana Pěrušky, ředitele ZUŠ Hronov Josefa Vlacha, odborného pracovníka Kabinetu hudební historie etnologického ústavu AVČR Jana Pirnera, a mnoha dalších."

(vs)