Dagmar Salajová jezdí se svým týmem za seniory do domovů důchodců a domů s pečovatelskou službou. Vyšetřuje jejich kůži, pomáhá zjišťovat, jestli se s mateřským znaménkem na těle něco děje a odhaluje kožní zhoubné nádory a jejich předstupně. Vyučuje pečovatele, zdravotní sestry a asistenty rozpoznávat na kůži seniorů kožní rakovinu. Při kontaktních dnech pro veřejnost různých věkových kategorií se můžou zájemci poradit s kožním lékařem, jestli podezřelý projev na kůži může znamenat rakovinu.

Co najdete v článku

  • Kdy se můžete nechat vyšetřit mateřská znaménka
  • Jaké jsou rizikové faktory pro vznik kožních nádorů
  • Jak důležité je používání opalovacích krémů
  • Který nádor je nejagresivnější a umírá na něj nejvíce lidí
  • Metoda, která napoví, že se něco děje s mateřským znaménkem

První taková možnost pro veřejnost bude v pondělí 8. dubna v Trutnově v Národním domě od 15 do 18 hodin, další potom 6. května, 3. června, 9. září, 7. října, 4. listopadu. „Čím dříve se rakovina odhalí, tím jednodušší je řešení. U raného stadia stačí chirurgické odstranění nádoru,“ vysvětluje lékařka z Trutnova, která pracuje v kožní ambulanci trutnovské nemocnice.

Nejohroženější skupinou jsou senioři. „V posledních letech mě trápí, že ke mně stále více přicházejí senioři z domovů seniorů s pokročilou formou kožní rakoviny. Řešení takových nádorů je svízelné a bolestivé. Nemusí tomu tak být, pokud se nádor diagnostikuje a řeší včas,“ přibližuje, co bylo impulzem pro start projektu Domovy na dohled a Nadačního fondu Cheiróm.

Smyslem projektu je včasný záchyt kožních zhoubných nádorů. Čím dříve se najdou, tím jednodušší je řešení.

Například maligní melanom, nejagresivnější kožní zhoubný nádor s nejvyšší úmrtností, vzniká z 30-50 procent z mateřských znamének a z 50-70 procent na kůži bez mateřského znaménka. Každý den v Česku kvůli němu umírá jeden člověk.

Rizikovými faktory pro vznik kožních nádorů jsou nadměrný pobyt na slunci, jednorázové spálení, světlý fototyp kůže, věk nad 50 let, snížená imunita, genetika. Za riziková místa se považují hlava, krk, předloktí, zápěstí, ruce, bérce - tedy místa odkrytá slunci.

„Každou chvíli v těle vzniká nádorová buňka. Kůže si všechno nahrává, každé spálení na slunci. Je jako software. Zaznamenává, jak často chodíte na slunce, jestli používáte opalovací krémy, jak moc se spálíte. To kůže zachytí a v určitém věku se z toho může vyklubat nádor,“ popisuje Dagmar Salajová.

„Do projektu jsme přizvali studenty středních zdravotnických škol a vyšších odborných zdravotnických škol, které vzděláváme, aktivně je zapojujeme do prezentací i do kontaktů se seniory. Vychováváme tak novou, znalou generaci budoucích pečovatelů, zdravotních sester, asistentů a lékařů, která pomůže dalším generacím,“ připomíná další důležitý prvek této činnosti.

Dagmar Salajová už v letošním roce vyšetřila v rámci projektu Domovy na dohled desítky méně soběstačných seniorů na Trutnovsku a okolí. „Každý senior s odhaleným nádorem je nasměrován k řešení do chirurgické ambulance. Zůstáváme v kontaktu s pečovateli domovů seniorů a domů s pečovatelskou službou a on-line konzultujeme nové klinické podezřelé projevy na kůži jejich klientů. Senioři tak nutně nemusí podstupovat cestování do kožní ambulance.“

„Senioři soběstační i méně soběstační obecně možnost vyšetření mateřských znamének vítají. Pomůžeme jim zhodnotit stav kůže a včas odhalit stavy předcházející nádorům nebo případný kožní nádor. Když situaci nebudete řešit, tak jednou z toho nádor bude. Takových lidí je spousta, přitom se dá říct, že ve většině případů je řešení jednoduché,“ dodává Dagmar Salajová.

Kožní melanom

Melanom je nejagresivnější kožní nádor a mezi onkologickými onemocněními patří mezi nejzávažnější. Postihuje všechny věkové kategorie lidí. Pokud není odhalen včas, má katastrofální důsledky pro svého nositele. Melanom i jiné zhoubné kožní nádory jsou řešitelné, jenom musí být odhaleny včas.

Metoda pro včasný záchyt maligního melanomu

ABCDE pravidlo je velmi jednoduchá metoda, která může každému z nás napovědět, že se s naším mateřským znaménkem něco děje. Pomocí tohoto pravidla můžeme včas odhalit přechod znaménka jako nezávažného projevu do zhoubného nádoru.

Jednotlivá písmena jsou počátečními písmeny anglicky označených vlastností, které u mateřských znamének v rámci jejich vyšetření sledujeme.

A jako Asymetry (asymetrie)

Jakmile se pravidelný tvar znaménka mění v nepravidelný - jednoduše, polovina projevu neodpovídá podle osy druhé půlce… jedná se o pozitivní (rizikový) znak.

B jako Border (hranice, okraje)

Pokud se původně ostrá a oblá hranice projevu mění, je neostrá, zoubkovaná, vybíhá do okolí, pak by nás tento znak měl varovat.

C jako Color (barva)

Změny barvy projevu jsou vždy alarmující. Obecně platí: pokud se znaménko z hlediska pigmentace stává nehomogenní, je to pro nás zdvižený prst. Rizikové jsou okrsky tmavé, ale i bílé, šedé, modravé nebo růžové barvy.

D jako Diameter (průměr, velikost)

Každé znaménko větší než 5 mm by mělo přitahovat naši pozornost automaticky.

E jako Elevation (neboli vyvýšení) či Evolution nebo Evolving (čili vývoj)

Každý trvalý vývoj znaménka v čase - ať už se jedná o jeho růst do výšky, šířky nebo změny barevnosti - mohou být signálem přeměny v maligní melanom. Vznik vřídku nebo krvácení projevu bývají spojeny zpravidla už s pokročilostí nádoru. Zdroj: www.cheirom.cz