„Český med patří k nejkvalitnějším v Evropě. Máme tu lidi, kteří tomu rozumí a pravidla pro chov jsou velmi přísná," říká Zdeněk Lenčuk, předseda okresního výboru a jednatel žacléřské organizace Českého svazu včelařů. A protože letošní sezóna je u konce, zeptali jsme se ho nejen na její průběh.

Jak hodnotí včelaři v regionu uplynulý rok?
Letošní sezóna je obecně považována za slabší. Stálé a výrazné střídání teplot rozvoj včelstev ovlivnilo. Když rozkvetly stromy, často pršelo nebo bylo velké vedro, takže včely měly na pastvu podstatně kratší čas. To všechno jsou faktory, které mají na celkový výnos vliv. V naší žacléřské organizaci máme 250 včelstev a letos jsme získali 30 metráků medu a 130 kilo vosku. Čísla za širší region budou k dispozici až koncem září. Sezóna v tuto dobu končí, včelstva by měla být zakrmená a připravená na zimu. Takže jsme už vlastně vkročili do nového včelařského roku.

Medů je několik druhů, jaké jsou z naší oblasti?
U nás je složení jiné než v Trutnově nebo ve Dvoře. Nelze tu dělat medy jednodruhové, na to jsou potřeba velké plochy té které plodiny. Takže tu mámě převážně med směsový. Hlavně je ale důležité, že si lidé čím dál víc uvědomují rozdíly mezi domácí a zahraniční produkcí jako takovou. Že u včelaře je to něco zcela jiného než v obchoďáku.

V republice se získává medu relativně dost, proč se tu tedy objevuje z ciziny, třeba z Číny?
To je paradox naší kvality. Máme tu přísnou metodiku léčení, nesmíme používat antibiotika, což se ve všech okolních státech děje. O český med je zájem, hodně se ho vyváží. Pak doma chybí a přiveze se jiný. Ten už ale domácímu nemůže konkurovat.

Jak je to s krystalizací medu a mnoha pověrami okolo?
Je nesmyslné tvrzení, že pokud med zcukernatí, včelař šidí. Kdyby do něho například přidal řepný cukr, tak nezkrystalizuje nikdy. Své skupenství mění každý med, dříve či později. Záleží na druhu. Hlavně by si ale měli lidé dávat pozor na teplotu nápojů, ve kterých med rozpouštějí. Pokud ho dají do příliš horkého čaje, všechny důležité látky se ztratí a stane se z něj jen sladidlo. Udávanou hranicí je 40 stupňů.

Jak jsou sdruženi včelaři našeho regionu?
Na území trutnovského okresu je 9 organizací. V naší žacléřské působí také lidé z okolí, například Bernartic či Královce. Se Svobodou či Dolní Kalnou patří k menším. Na-opak Vrchlabí, Hostinné, Dvůr Králové, Bílá Třemešná jsou podstatně větší. Základem je samozřejmě Český svaz včelařů.

Může včelař působit samostatně, mimo systém ČSV?
Určitě. Není podmínkou být někde hlášený. Nese to ale určitá úskalí. Organizovaní členové mají lepší přístup k informacím, účastní se schůzí, přednášek, tématických zájezdů. Jsou pojištění a mohou využít i svépomocný fond, například v případě vandalizmu či živelných pohrom. Jinak včelaření není vázané na trvalé bydliště ani na stanoviště včelstev. Každý si může vybrat členství v organizaci, kde se mu líbí.

Jak je to s věkovou skladbou členů?
Je to v podstatě neomezené. U nás je nejstaršímu 88 a nejmladšímu 26 let. K tomu ale kolega Jan Lebloch velmi dobře vede v Bernarticích včelařský kroužek, takže někteří začínají již od dětství.

Kdo vlastně o sobě může říci, že je včelař?
Neváže se to na nějaké školení či určitou úroveň znalostí, protože včelař se učí celý život. Takže spíš je to s pořízením prvního úlu. Začíná se většinou se dvěma včelstvy a je dobře k nim mít jeden záložní ůl pro usazení roje, nebo oddělku. Bývá takovým zvykem, že první roj se začínajícímu včelaři dává zadarmo.

Jak velkým strašákem jsou pro včelaře nemoci?
Určitě velkým. Zdravotnímu stavu včelstev věnují všichni velkou pozornost a je třeba i dodržovat řadu nařízení a pravidel. Například při přesunu na území jiného katastru je potřeba souhlas veteriny, pokud je to do jiného kraje, je třeba vyšetření a podobně. V poslední době se ale problémem stávají také zloději, kteří už kradou nejen plásty, ale celé úly. Tady jsme toho ale ušetřeni. Stejně jako nejobávanější nemoci, moru včelího plodu. Ohnisko se po laboratorním vyšetření zpravidla likviduje ohněm. Co se dá spálit, se spálí. Včetně úlu a plástů. Ostatní se desinfikuje.