„Dvakrát jsme žádali o dotace z Regionálního operačního programu  NUTS II Severovýchod, ale nebyli jsme úspěšní. Rozhodli jsme se  rekonstruovat centrum po částech. Na křižovatce jsme zbourali objekt  pohostinství a vymístili inženýrské sítě. V březnu Ředitelství silnic a dálnic zahájilo stavbu kruhové křižovatky, kterou postaví do konce června. Lánovem se bude jezdit bezpečněji,“ říká starosta Jiří Vancl.

Od 15. dubna do 20. května se  stavební firma soustředí na obrubníky a vodící pásky. Od 25.května do 30. června se vybuduje spodní a vrchní stavba kruháku a ramena silnic. V té době tu budou semafory.