Akce se účastnili členové Záchranné brigády kynologů ČR z Prahy, Brna, Moravskoslezského, Ústeckého a Libereckého kraje, dále hasiči psovodi z Hejnic, dobrovolní hasiči ze Studence a ze Žďáru.

Při dopoledním zahájení došlo na seznámení s činností kynologů, vysvětlení základních postupů a taktiky. Pak následoval přejezd do bývalého lomu Hvězda, kde byl domluvený prostor pro samotné cvičení. „Hasiči se rozdělili na dvě skupiny a první v roli ztracených turistů se šla poschovávat do jeskyní, do závějí pod stromy a podobně. Druhá asistovala při vyhledávání psovodům pro případ technické pomoci nebo úrazu. Vždy, když psovod figuranta našel, musel vysílačkou na základnu nahlásit souřadnice místa nálezu a jeho zdravotní stav,“ přiblížil průběh jeden z účastníků i organizátorů Stanislav Votoček. Následně si skupiny role vyměnily.

Součástí celodenního programu byla také ukázka činnosti kynologů pro mládež. Tu vedla vedoucí Pražské záchranné kynologické brigády Renata Klusáčková. Děti ze Studence a Žďáru zhlédly ukázku práce se psy, viděly, jak aportují různé předměty, jako klíče, telefon, tužku a podobně. Osobně si také vyzkoušely, jak psi vyštěkají ztracenou osobu.

„Na závěr jsme zašli do nedalekého Ždírce, kde cvičení pokračovalo u opuštěného objektu. Hasiči byli opět v roli figurantů poschováváni například ve sklepě, ve stodole, na půdě a v nejbližším okolí. Vyslaný pes vždy označil všechna místa, kde byl dotyčný ukrytý,“ doplnil Stanislav Votoček.