Zařízení se o pacienty s touto nevyléčitelnou nemocí stará již od roku 2001. Hlavním bodem programu byl koncert skupiny Atarés v Bylinkové zahradě Josefa Kamela. Na netradičním místě zněly latinsko-americké rytmy v podání skvělých muzikantů. Výtěžek vystoupení byl určen na nákup žebřin pro klienty. Skupiny Atarés se od roku 2002 snaží svojí hudbou zejména latinsko-americké provenience okořeněné vlivy jazzu, funky a reggae, bavit publikum.

„Spojila nás dohromady hudba vynikajících, často bezejmenných či polozapomenutých muzikantů Latinské Ameriky, ale i Afriky a dalších národů, kterých si velice vážíme a jejichž hudební odkaz se snažíme předávat dál,“ komentují vícenárodnostní složení a styl sami hudebníci. Před koncertem si zájemci mohli vyzkoušet, jaké to je sedět na vozíku, ovládat ho, necítit jemnou motoriku končetin nebo si nechat podávat stravu. Tedy věci, které lidé s touto nemocí běžně řeší. Večer ukončilo symbolické nasvícení věže kostela zelenou barvou, která je symbolem roztroušené sklerózy, podobně jako na mnoha dalších místech republiky. 

Bedřich Machek