Podle Roberta Dlouhého z Horské služby Krkonoše se mohou vyskytnout v polohách nad 1200 metrů nad mořem deskové laviny z převátého sněhu a v polohách pod 1200 metrů laviny z mokrého sněhu nebo laviny klouzavé.

"Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, výjimečně i při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu," upřesnil Robert Dlouhý. "Tendence lavinového nebezpečí je setrvalá," dodal.

Na horách napadlo 12 centimetrů sněhu za působení silného severozápadního větru. "Po oteplení, dešti a následném ochlazení vznikla na povrchu ledová krusta. Více sněhu je uloženo na závětrných svazích a žlabech. Sníh napadl na ledovou krustu, avšak pod krustou je sněhová vlhká, v nižších polohách mokrá až podmáčená, v závislosti na nadmořské výšce. Voda ve sněhové pokrývce oslabuje její soudržnost," uvedl Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše.

Horská služba apeluje na návštěvníky hor, aby se vydávali na túry jen v dobrém oblečení. "Je opravdu neobvyklé, aby nejen v Krkonoších, ale vlastně ve všech oblastech, najednou vyrazilo do hor takové množství lidí, kteří vůbec nevědí, jak se obléci a co dělat v extrémních podmínkách," poznamenal náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa.

Dodal, že chápe snahu vyrazit v době nouzového stavu do přírody, ale ne bez znalostí, jak se v zimních horách pohybovat. "Je zkrátka nutné, aby všichni dbali zásad bezpečného pohybu v horách," připomněl.