Co vás zavedlo do Krkonoš?
První myšlenka nebyla o Krkonoších. Spíš o lázeňství, ve kterém se pohybuji docela dlouhou dobu. Ta příležitost mě oslovila, zaujala, a tak jsem ji prostě následoval.

Máte dlouholeté zkušenosti s manažerskou pozicí v soukromých lázních, nyní budete působit ve státním sektoru. V čem je manažerská pozice jiná?
Já si myslím, že manažerská pozice by neměla být jiná v souvislosti s tím, zda se jedná o státní či soukromý podnik. Je pravda, že jsem dosud žádný jiný státní podnik neřídil a pohyboval jsem se v soukromé sféře. Myslím však, že manažerské principy a zdravý rozum fungují všude stejně. Mohou tam samozřejmě vznikat po formální stránce odlišné procesy, ale je zapotřebí s nimi umět nakládat.

Jste připraven?
Jsem na vše připraven, samozřejmě. Když jsem se na tuto funkci chystal, studoval jsem zákon o státním podniku, abych si udělal jasnou představu, co tento způsob vlastnictví přináší.

Co čeká ředitele státních lázní, když nastoupí do funkce, úplně nejdřív?
První kroky už byly učiněny. Korespondují s tím, co jsem předeslal ve svém projektu ve výběrovém řízení: Jedním z prvních úkolů je zajištění plynulého financování, tedy cash flow (peněžního toku pozn. red). Začínám se zabývat samozřejmě i tím, aby organizační struktura fungovala efektivně. Našel jsem ji v určité podobě a mám jasný názor na to, jak by se měla vytvářet do budoucna.

Můžete tu vizi konkretizovat?
Organizační struktura je zkrátka přebujelá. Z mé zkušenosti lze použít strukturu jednodušší. Takovou, která je průchodnější a může fungovat efektivněji.

Mají se tedy další lidé obávat o zaměstnání?
Už dopředu jsem avizoval, že nepředpokládám žádné personální zemětřesení. Je normální, že pohyb v dílčích pozicích nastat může. Každému ze zaměstnanců dám prostor, aby se projevil, ukázal, zda je člověk na správném místě. To znamená, zda je kvalifikován pro danou pozici a jakým způsobem se ke své práci staví. Každý má rovnou šanci. A ten, kdo je připraven pracovat na sto i víc procent a obětovat se maximálně podniku, projevit mu plnou loajalitu, se určitě v tento okamžik obávat o práci nemusí.

Kolik zaměstnanců v současné době lázně mají a kolik jich bylo dosud propuštěno? Hovoří se o zhruba dvaceti procentech.
Janské Lázně mají dnes kolem tří set zaměstnanců. Změny v personálním obsazení a organizační struktuře měly nastat nepochybně podstatně dřív, než k nim došlo na jaře letošního roku.

Takže jinými slovy k propouštění by teoreticky mělo dojít za působení jakéhokoliv ředitele?
V době, kdy byly už nejméně dva roky velmi zřetelné signály o tom, že dochází k zásadnímu omezení kvůli nové vyhlášce (respektive k omezení díky indikačnímu seznamu), ano, bylo na místě tyto redukce a další související kroky, například v obchodní sféře, provádět. Neprovedenými změnami totiž došlo nepochybně k omezení obchodního potenciálu podniku na trhu lázeňských služeb.

Myslíte, že je šance na návrat indikačního systému pro lázně zpět do původní verze?
To si nemyslím. Věřím však, že může dojít ještě k přínosným úpravám. A priori novelu nelze zavrhnout. Medicína kvalitativně postoupila, řada indikací už opodstatnění pro lázeňskou péči z tohoto důvodu skutečně nemá. Ale korekce by nastat ještě samozřejmě mohly. Například v určené délce pobytu pacientů v opakovatelnosti léčení. Nebo například v termínech, které jsou nyní striktně uznané pro nástup pacientů, kteří prodělali operaci, například náhradu kyčelního kloubu. Dobrým řešením by také bylo rozložit působení nové vyhlášky do několika časových etap.

Podle statistik mají nyní Janské Lázně ztrátu kolem třiceti milionů korun. Je to tak?
Podle dostupných výkazů za loňský rok ta ztráta znamená 32 milionů korun. Letošní zatím neumím zhodnotit. Nejen proto, že rok ještě neskončil, ale vidím tu velkou slabinu ve vykazovacím systému ekonomického úseku. V tuto chvíli je pro mě slabý.

V jakém smyslu? Ekonomové se mýlili?
V současném nastavení práce ekonomického úseku jsou rezervy, zde lze očekávat rychlé změny. Myslím si, že odhad o třicetimilionové ztrátě byl optimistický.

Můžete být konkrétní?
Nechci sdělovat konkrétní čísla, nespekulujme o nich, k nim je potřeba se ještě dopracovat.

Co s takovým stavem lze aktuálně dělat? Nemyslím personálně, to je asi nabíledni, ale jak zlepšit ekonomickou situaci podniku?
Janské Lázně mají podle mého soudu zajímavou budoucnost. Z krize, ve které se nacházejí, mají šanci se při kvalitním stylu řízení dostat. Tyto lázně mají potenciál, který, bohužel, nebyl v minulosti téměř vůbec vytěžen. Bude to však trvat delší dobu.

V čem se ten vámi zmiňovaný potenciál ztrácí, respektive kde ho hledat?
Já bych to přirovnal ke stavbě domu. První změny budou viditelné velmi rychle. Jejich efekt, ta hrubá stavba domu, se také záhy dostaví. Ale pak bude zapotřebí zvolit jemnější postup. Například v zavedení a nastavení odpovídajícího podnikového informačního systému, který je v naprosto neutěšeném stavu. To vše bude nějakou dobu trvat.

Přesto je možné udělat pro pozitivní změnu něco hned teď? Přichází v úvahu i poskytování nějakých rekreačních nebo jiných přidružených služeb?
Janské Lázně dnes nejsou připraveny na to, aby do nadcházející zimní sezony měly šanci zasáhnout tak, aby se to nějak zřetelněji projevilo v ekonomických výsledcích. Janské Lázně z mého pohledu mají nyní jedinou hlavní komoditu, která může bezprostředně ovlivnit výkon prodeje, a tou je léčení. A to na všech frontách. To znamená, že musí poskytnout kvalitní léčbu dospělým i dětským klientům. Ať už je to formou lázeňské nebo odborné rehabilitační péče. Od letošního jara je zde totiž paralelně provozován i odborný léčebný ústav, který se od klasické lázeňské péče liší v tom, že nepoužívá přírodní léčivý zdroj. Je v něm ale výrazně posílena rehabilitační složka léčby pacientů.

Znamená to tedy do budoucna i změny v personálním zajištění odborných pracovníků?
Ano, to nám ukládá i příslušná personální vyhláška ministerstva zdravotnictví. Odborný léčebný ústav je v Janských Lázních nový fenomén, který je nyní zapotřebí propagovat a učinit ho plně funkčním. V těchto dnech už se do života dostává a využívají ho zde desítky pacientů.

Může se v této souvislosti stát, že lázně začnou přijímat nové zaměstnance?
Předpokládám, že ano. Není to téma současných dnů, ale umím si představit, že příští rok budeme na pozice, které jsou s touto léčbou spojeny, hledat nové síly.

Jaký osud pod vaším vedením čeká dětskou léčebnu Vesna?
Vesna nyní pečuje o dětské pacienty, poskytujeme zde lázeňskou péči, i tam nově funguje odborný léčebný ústav. V průběhu pozdního léta dětská léčebna dokonce začala vykazovat některé výsledky lepší než léčba dospělých. Janské Lázně v žádném případě neuvažují dnes o tom, že by Vesnu rušily. Naopak hledáme cestu, jak ji maximálně zefektivnit a využít.

Už jste se sešel s představiteli města?
Ano, schůzka s panem starostou Jiřím Hradeckým se uskutečnila. Šlo o přínosné setkání, které dává optimismus k budoucí spolupráci. Je naprostá shoda v tom, že lázně a město musí fungovat v plné symbióze.