Paní Michaela nebyla úplně šťastná z toho, že posílá pětiletou dceru kilometry daleko do Dvora Králové nad Labem na šestitýdenní turnus. Nakonec ale byla ráda, že se pro léčebnu zrakových vad rozhodla. „Musím říct, že to dceři moc pomohlo a všichni byli k dětem úžasní,“ pochvalovala si. Také maminka Lucie byla vděčná za obrovské zlepšení zrakové vady jejího syna. „Rozkoukali mu téměř slepé oko! Po šoku, kdy mi oznámila doktorka, že je tupozraký a vidí asi 10 procent, jsem vypátrala, kde léčebna existuje a hned se rozhodla tam syna poslat. Věděla jsem, že se s tím musí začít dělat něco teď a hned a po 7 týdnech v léčebně se stal zázrak. Oko se úžasně rozkoukalo.“

Léčebna zrakových vad ve Dvoře Králové zůstala jediná v republice, ostatní zanikly. Specifický zdravotnický obor však naráží na nedostatek specialistů - ortoptistů i na nevyhovující prostory.

Kraj postaví novou budovu

„Léčebna zrakových vad má nezastupitelné místo v péči o děti s poruchami hybnosti očí a v rehabilitační léčbě očních vad a je uznávaná odbornou oftalmologickou veřejností. Dlouho fungovala v již nevyhovující budově bývalé školy ve Dvoře Králové nad Labem. Kraj i Sdružení ozdravoven a léčeben se shodly na tom, že je potřeba postavit novou budovu tak, aby péče o klienty léčebny byla co nejkvalitnější,“ dal unikátní léčebně naději na nové prostředí krajský radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink.

Historický snímek autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem.
Nová křižovatka se semafory a hala rozsvítí ostudné nádraží ve Dvoře Králové

V současné době kraj připravuje zadávací podmínky pro projekt. Nová budova by měla vzniknout v areálu Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem v ulici R. A. Dvorského na pozemcích kraje. Pro oční léčebnu to je zásadní zpráva.

„Sedmdesát let se provoz nezměnil. Potřebujeme inovaci,“ podotkla ředitelka oční léčebny Michaela Kaisrová.

Poslední šance

Současná třípatrová budova ve Sladkovského ulici patří městu. „Jsme tady rádi, ale současné prostory ve staré německé škole jsou nevyhovující, zejména kvůli ubytování a chybějící bezbariérovosti. Léčíme děti s těmi nejtěžšími zrakovými vadami, které potřebují péči. Jsme jediná taková léčebna,“ doplnila Jana Totková, ředitelka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, pod které oční léčebna ve Dvoře Králové patří.

Vrchní sestra Jana Kubová upozornila, že zájem rodičů je obrovský. „Poptávka je opravdu velká. Pro řadu dětí je tato léčebna jediná, dá se říct poslední šancí, jak odstranit zrakové vady. Ty jsou čím dál komplikovanější a nedají se vyléčit krátkodobě v ortoptických ambulancích. U nás je léčba každodenní, intenzivní, pod přímým dohledem ortoptistek.“

Bývalý areál Texlenu Trutnov v Horské ulici neskončil kompletní demolicí. Trutnovská společnost Autostyl ho zachránila díky rozsáhlé rekonstrukci.
Areál bývalého Texlenu v Trutnově vstal po sedmnácti letech z mrtvých

Michaela Kaisrová je ředitelkou léčebny teprve od poloviny loňského roku, před tím tam dva roky pracovala jako lékařka. „Léčebna mě uhranula. Když jsem viděla zapálení místních zaměstnanců a výsledky dětí, tak jsem si uvědomila, že musíme dál dětem pomáhat a léčebnu zachovat.“

Léčí tupozrakost a šilhání

Do oční léčebny jezdí děti nejčastěji ve věku od 4 do 11 let na šesti či sedmitýdenní pobyty na doporučení pediatra nebo očního lékaře. Rezervace termínů probíhá půl roku dopředu. Děti do 6 let mají ze zákona nárok na doprovod rodičů. Během dne mají děti školní vyučování nebo školku, vedle učitelek se jim individuálně věnují ortoptistky.

„Léčíme 185 až 190 dětí ročně, v šesti až sedmitýdenních turnusech. Současný trend je, že se u nás léčí čím dál mladší děti, více než polovina dětí je předškolních. Věk dětí klesá, máme přes polovinu dětí do 6 let,“ upřesnila Jana Totková.

Nemocné dítě, léky - Ilustrační foto
Dětská pohotovost v královédvorské nemocnici končí. Nemá vlastní pediatry

Léčebna se zabývá především léčením tupozrakosti a šilhání, nabízí rovněž nácvik binokulárního vidění. Tupozrakost se dá léčit pouze v dětství, v dospělém věku je neléčitelná. Někteří rodiče podceňují péči o zdraví svých dětí a myslí si, že vše vyřeší operace, brýle či kontaktní čočky, ale neléčená tupozrakost nejde ničím odstranit a zůstává jednou provždy. Šilhání není jen kosmetická vada, ale vždy je spojeno s poruchou jednoduchého binokulárního vidění.

Jedinci s neléčeným šilháním a tupozrakostí mají zhoršené podmínky pro uplatnění v četných pracovních oborech, ve kterých je nutná dobrá zraková ostrost obou očí i dobré binokulární vidění. „U tupozrakosti pracujeme na zlepšení zrakové ostrosti. Pokrok je zřetelný. U problémů se šilháním se zlepšuje postavení očí. Dítě potřebuje nacvičit prostorové vidění. Cvičení jsou každodenní, během dne jich děti absolvují několik, jedno zabere zhruba 20 až 40 minut,“ popsala ředitelka léčebny Michaela Kaisrová.

Složitě shání ortoptistky

Největším problémem je sehnat odborníky, kteří se zabývají léčbou zrakových vad - ortoptisty. „Hodně ortoptistek odešlo v poslední době do důchodu. Je to specifický obor, několik let se nedal nikde v Česku studovat, poté se otevřelo bakalářské studium na Masarykově univerzitě v Brně. Absolventky nachází uplatnění v očních ambulancích nebo v očních optikách, pokud mají vystudovaný kombinovaný obor ortoptika a optometrie,“ vysvětlila Michaela Kaisrová.

Pušův splav ve Dvoře Králové nad Labem v pondělí 5. února ve 13 hodin.
VIDEO: Záběry z dronu. Podívejte se, co se dělo na Labi ve Dvoře Králové a okolí

Pro léčebnu je klíčové mít takové odborníky. Bez nich by neměl, kdo s dětmi cvičit. „Ortoptistky sháníme po celé republice. Je jich ale málo. I proto jsme vypsali stipendium na Masarykově univerzitě v Brně. Studentky můžou získat zajímavé stipendium už od 1. ročníku se závazkem, že k nám po skončení studia nastoupí,“ upřesnila ředitelka dvorské léčebny zrakových vad.

Také městu jde o to, aby tady unikátní léčebna ve Dvoře Králové nad Labem zůstala a rozvíjela se. „Dlouhodobě se snažíme, aby oční léčebna zůstala zachována. Je to důležité zařízení. Jsem rád, že se snad podaří pro ni postavit nové sídlo tak, aby mohla léčebna dál fungovat v lepších podmínkách,“ uvedl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

Královéhradecký kraj plánuje postavit novou budovu Léčebny zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem. Místo už má vytipované.Zdroj: Deník/Jan Braun
Léčebnu zrakových vad ve Dvoře Králové
založil v roce 1953 průkopník československé ortoptiky Eduard Drahanský pro léčbu dětí trpících šilháním a tupozrakostí. Tupozrakost se dá léčit pouze v dětství, v dospělém věku je neléčitelná. Šilhání není jen kosmetická vada, ale vždy je spojeno s poruchou jednoduchého binokulárního vidění. Jedinci s neléčeným šilháním a tupozrakostí mají zhoršené podmínky pro uplatnění v četných pracovních oborech, ve kterých je nutná dobrá zraková ostrost obou očí i dobré binokulární vidění. Součástí léčebny je i speciální mateřská a základní škola. Třípodlažní budova léčebny patří městu, nachází se blízko centra, u kruhového objezdu s nosorožcem. Je obklopená ze dvou stran velkou zahradou. Kapacita léčebny je 30 lůžek. Provoz zajišťuje 20 pracovníků - lékař, vrchní sestra, ortoptistky, výchovné sestry, pomocnice, učitelky ZŠ a MŠ.