Novou vícemístnou hyperbarickou komoru získá od kraje Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov. Konkrétně bude umístěná v Rehabilitačním ústavu v Hostinném, kde nahradí už dosluhující přístroj. Rada kraje schválila veřejnou zakázku na dodání, přičemž nejvyšší přípustná cena je 15 milionů bez daně.

Stávající hyperbarická komora je už zastaralá a s kapacitou tří míst z hlediska využití pacienty velmi vytížená. Díky novému přístroji se rozšíří kapacita až dvojnásobně. „V technickém zadání požadujeme kapacitu až pro šest sedících osob nebo pro jednu ležící a tři sedící. Dále by zde měla být i předkomora, kde bude místo pro další dvě sedící osoby," popsala krajská radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková. „Z celorepublikového hlediska je podobných přístrojů nedostatek. V Královéhradeckém kraji se nachází kromě Hostinného ještě v Hronově, což je ale soukromé zařízení s nízkou kapacitou," doplnila radní Třešňáková.

„Součástí zakázky je nejen dodání samotného přístroje, ale i jeho instalace a uvedení do provozu. Protože má komora velké rozměry, podle technických podmínek se jedná téměř o devítitunový přístroj, budou pro jeho umístění nutné i částečné stavební úpravy, které jsou také předmětem zakázky. Až 80 procent nákladů by mohla pokrýt dotace z ministerstva zdravotnictví," doplnil krajský radní pro investice Josef Dvořák. Doba dodání je dle smlouvy nejpozději do 30. listopadu letošního roku.