Dokonce zazněly úvahy o zbourání stavby, která vyrostla na místě původní Labské boudy, jež v roce 1965 vyhořela. Horský hotel měla nahradit jen malá stavba s občerstvením a nouzovým azylem pro návštěvníky hor, které přepadlo špatné počasí. Jenomže likvidace stavby v panenské přírodě by byla nejen zátěží pro krajinu, ale těžko by se hledaly desítky milionů korun na její likvidaci.

A tak těm, kterým stavba kopírující svah pod pramenem Labe nevadí nebo se líbí, udělal nový provozovatel a možná budoucí majitel boudy radost. Jiří Holeček od počátku roku 2012 zprovoznil 4 patra z devíti podlaží. Dvě patra jsou součástí restaurace, další slouží personálu, jedno hostům. Do konce roku se mají renovovat pro hosty další dvě patra, což celkově postačí pro ubytování 120 osob. „Statika budovy je v pořádku, stejně jako ČOV. Náročná však bude obnova pláště a také chceme přejít z vytápění lehkým topným olejem na ekologické palivo biomasu,“ uvedl šéf hotelu k dalším záměrům.

Jiří Holeček už má jasno také o využití tří nejnižších pater: „Měly by tam být stálé expozice. Jedna o Labi, jedna zaměřená na výchovu k ochraně přírody a rozjednáno máme polárnické muzeum, které by mělo vzniknout pod patronací norské vlády.“ Už dnes se však návštěvník Labské boudy může dozvědět hodně zajímavého vedle hotelového baru je vchod do expozice výstavy KRNAPu o lavinách v Krkonoších a o vývoji i soudobé záchraně v horách.

Josef Růžička