Na trať dlouhou necelých 2,2 kilometru, jež vedla od hotelu Clarion malebným prostředím Špindlerova Mlýna, vyběhlo v páteční podvečer celkem 73 běžců. Většinou se jednalo o odborníky, lékaře, kteří ve své každodenní praxi s mrtvicí bojují. Zaplacením startovného a zakoupením triček s nápisem Čas je mozek tak opět přispěli na zvýšení osvěty o tomto onemocnění.

„Podařilo se nám vybrat celkem 35 900 korun. Děkuji všem, kteří se vydali na trať a prokázali, že nejsou vůči lidem bojujícím s mozkovou mrtvicí lhostejní. Náš dík patří také představitelům města Špindlerův Mlýn, díky jejichž podpoře jsme mohli tuto prospěšnou akci zrealizovat. Veškeré finanční prostředky, které jsme díky běhu vybrali, využijeme na šíření osvěty o mozkové mrtvici,“ řekla Štěpánka Loužecká, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Čas je mozek, který akci pořádal.

Mozková mrtvice patří v České republice mezi nejčastější příčiny úmrtí a je jednou z nejčastějších příčin invalidity. Přestože je v tuzemsku pacientům s mrtvicí poskytována špičková péče, která obstojí i v celoevropském srovnání, často se stává, že lékaři nemohou včas zahájit účinnou léčbu.

Charitativní výstup Na Sněžku pro Evču, organizovaný nadačním fondem KlaPeto, vynesl rekordních 1 577 000 korun.
Rekordní účast i rekordní výtěžek. Výstup na Sněžku přinesl 1,5 milionu

„Je důležité neustále připomínat, že při mrtvici rozhoduje čas. Léčbu musíme započít co nejrychleji po ohlášení příznaků, v řádech několika málo hodin. Proto je nezbytné, aby veřejnost tyto příznaky rozpoznala a včas zavolala rychlou záchrannou službu,“ upozornil Miloslav Roček, přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol a také předseda České společnosti intervenční radiologie.

K základním příznakům mrtvice řadíme pokles koutku, poruchu řeči a ochrnutí končetin. Vedle toho se mrtvice může projevit ztuhlostí šíje, necitlivostí na jedné straně těla, výpadkem poloviny zorného pole, silnou bolestí hlavy, závratěmi či náhlou poruchou vědomí.

Kampaň Nadačního fondu Čas je mozek již čtvrtým rokem učí veřejnost, jak rozpoznat příznaky mrtvice a jak na ně správně reagovat.

Z 5. ročníku pochodu Život srdcem 2019.
Na onkologicky nemocné děti se vybralo víc peněz, než se čekalo