Proč je lepší učit se cizí jazyk v jazykové škole než samostudiem?

Samostudium cizího jazyka vyžaduje stanovit si určitý plán a ten důsledně dodržovat. K tomu je potřeba hodně osobní disciplíny a pevné vůle. Při samostatné výuce nemáte s kým mluvit. Samouci většinou dobře ovládají gramatiku a slovíčka, rozumí čtenému textu, ale jakmile mají mluvit, nejde jim to. Samostudium je pasivní a ve svém důsledku málo efektivní. Nesimuluje skutečné situace, nenacvičuje reakci na mluvčího a neposkytuje zpětnou vazbu, pokud jde o výslovnost nebo intonaci.

Výuka v kvalitní jazykové škole vám přináší strukturovanou a pravidelnou výuku, zajištěnou vzdělanými a patřičně vyškolenými lektory, možnost komunikace, zpětnou vazbu, individuální přístup a v neposlední řadě setkávání s lidmi, se kterými vás pojí společný zájem. Kvalitní jazykové školy využívají moderní výukové metody, mezi něž patří i „přímá metoda“, kterou si oblíbili studenti v naší Jazykové škole Domino Trutnov. Více informací o metodě najdete na adrese: www.domino-skola.cz.

Další otázky můžete posílat na e-mailovou adresu miroslava.jasanska@denik.cz.