Představitelé spolků se sešli ve foyeru Kulturního centra Střelnice, aby se s jeho jednatelem a za přítomnosti vedení města dohodli nad lepším využití objektu, jehož rekonstrukci město před lety uskutečnilo.

Svolali zástupce kulturních spolků

Starosta Tomáš Hocke pozval více jak dvě desítky zástupců všech aktivit. Ti postupně vyjádřili své připomínky a důvody toho, proč jejich spolky nové prostory využívají jen sporadicky, některé vůbec. „Abychom sem hodiny stěhovali kulisy na zkoušky her a pak zase zpět, je pro nás ztráta času. Něco jiného by bylo, kdyby tu byly klubovny a úložné prostory, kde bychom vše mohli odložit, případně i zkoušet," shodli se na způsobu využití zástupci divadelníků i hudebních skupin. Ti rovněž zdůraznili téměř nemožnou dostupnost objektu při návratu z okolních produkcí pro uložení svého vybavení.

„Prostě se tu necítíme jako doma," tvrdili. Dalším argumentem byla i cena pronájmu skladu, zkušeben, případně i velkého sálu, což si menší amatérské kapely a soubory nemohou dovolit.

Jednatel KC Lukáš Hajn mnohým oponoval výčtem profesionálů, kteří zde o koncerty jeví stále větší zájem. Podle něj má sice dozorčí radou města nastavená pravidla, avšak i s amatérskými spolky může navázat koprodukci, při níž se společně dělí o případný zisk či prodělek. Toho prý zatím využil málokdo. „Například podobným způsobem tu pořádal svůj jubilejní ples pěvecký sbor Musica Fortuna, a nikdo z nás na tom neprodělal," řekl Hajn.

Přítomní ovšem podotkli, že sbor má v Turnově takové jméno, díky jemuž dokázal velký sál bez potíží naplnit. Připomínky mnohých se týkaly i špatně řešeného vstupu ze sálu na jeviště, chybějícího nahrávacího studia, průchodu do šaten a návratu do hlavního sálu, nakonec i potíží s občerstvením při velkých akcích. Hajn předeslal, že i o těchto úpravách jednal s původním architektem a v zásadě se shodli. Proto zde už letos počítá i s existencí tradičních tanečních. Nejdůležitější však podle něj bude rozsah úprav a získání potřebných peněz. Podle něj by město muselo investovat zhruba dva miliony.

Starosta chtěl stěhovat knihovnu

Starosta Hocke neskrýval rozčarování: „Protože jsou přilehlé místnosti v zázemí minimálně využívané, chtěl jsem do nich zatím nastěhovat Městskou knihovnu. Teď bych se ale nerad doslechl, že jsem svojí snahou něco řešit, zavinil horší využití budovy," poznamenal Hocke, který poznal, že při velkých akcích jsou všechny prostory plně využity. Zástupci spolků však připomenuli, že i stanovené nájemné za klubovny a sklady je pro ně nereálné. V tomto ohledu je pak pro jednatele Hajna zásadní otázkou, zda je možné původní režim hospodaření KC dnes změnit. Z další diskuse vyplynulo, že kvůli redukci původního rozsahu stavby chybí prostory, které by dnes otázku chybějících kluboven a skladů vyřešily.

Společnou akci přivítal i místostarosta Otakar Špetlík: „Všechny podstatné připomínky by měli slyšet i ostatní zastupitelé, pro chvíli, až budou o ekonomice Střelnice rozhodovat," řekl s tím, že otázka řešení využití zhruba dvěstěmilionové budovy je co nejdříve čeká.

Otakar Grund