Pracovníci Správy KRNAP jim ukázali nejenom zajímavosti Krkonošského národního parku. „Kolegové projevili zájem vidět, jak se v Krkonoších potýkáme s kůrovcem, jaká protipovodňová opatření máme na našich tocích a také přírodě blízké lesní ekosystémy,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.