Opět se sešli učitelé-pedagogové, vychovatelé, zaměstanci školní jídelny a školního polesí, aby neformálně zahájili přátelským posezením a výměnou názorů i zkušeností 69. školní rok.

Vždyť v něm se učitelé, zaměstnanci i studenti, absolventi školy připravují důstojně oslavit blížící se jubileum 70 let existence lesnického školství v Trutnově.

Blíží se kulaté sedmdesátiny

Připomenou si, že ministerstvo školství a osvěty svým výnosem dne 28. srpna 1945 přeložilo státní vyšší lesnickou školu ze Zákup do Trutnova, kde na tehdejší čtyřleté Státní vyšší lesnické škole bylo v pondělí 15. října 1945 slavnostně zahájeno vyučování lesnictví.

Od roku 1961 zahájilo výuku Lesnické odborné učiliště ve Svobodě nad Úpou, později přejmenované na Střední lesnickou školu lesnickou a zemědělskou (SŠLZ) ve Svobodě nad Úpou.

Trutnovské lesnické školy svou historií předchůdkyň v Bělé p.B. (1855-1904) a v Zákupech (1904-1940) patří k nejstarší lesnické škole v Čechách vůbec.

Od té doby lesnické školy na Trutnovsku prošly řadou reorganizací a pozoruhodným vývojem.

Vždyť k 1. lednu 2008 byly spojeny lesnické školy v Trutnově (SLŠ a Vyšší odborná škola lesnická (VOŠL) Trutnov) a SŠLZ ve Svobodě nad Úpou a školní polesí (ŠP) v jednotnou samostatnou organizaci v Českou lesnickou akademii (ČLA) Trutnov.

Akademie poskytuje střední vzdělání ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou v tříletém oboru Lesní mechanizátor, čtyřleté maturitní studium ukončené maturitou v oboru Lesnictví, Ekologie a životní prostředí a Mechanizace a služby a vyšší tříleté odborné lesnické vzdělání ukončeném absolutoriem.

Tím byla dovršena integrace a komplexnost lesnického školství v Trutnově, které od září 1945 v podhůří lesnatých Krkonoš a Podkrkonoší zapustilo hluboké a mohutné kořeny během 69 let (1945-2014), stejně jako lesnické učňovské školství ve Svobodě nad Úpou od roku 1961 dosud.

A tak ČLA představuje v samotném Trutnově i ve Svobodě nad Úpou mohutný komplex moderních budov a školních zařízení. Patří k nim zmodernizované budovy škol a domovů mládeže, dílen i nezbytný areál školního polesí v Horním Starém Městě o rozloze 857 hektarů, střelecký areál Babí, dvě kryté pistolové střelnice a školní arboretum.Tento komplex umožňuje poskytnou středoškolské i vyšší odborné vzdělání lesnické na vysoké úrovni zcela v souladu s trendy v současném evropském lesnictví.

Unikátní komplex lesnické výuky

Tady řediteluje od 1.4. 2007 letošní pětašedesátník Jan Korbelář. Ten má nemalou zásluhu na vybudování školského komplexu, zejména ve Svobodě nad Úpou, kde jsou vyučované obory zaměřené na výuku a servis těžebně dopravních strojů.

Ve spolupráci se svými zástupci Jaromírem Houtem (Svoboda n.Ú.) a Petrem Kejklíčkem (Trutnov) se celému dělnému týmu pedagogů i nepedagogických zaměstnanců podařilo vytvořit unikátní, komplex v České republice, kde v roce 2014 funguje celkem sedm středních lesnických škol. Česká lesnická akademie v Trutnově je školou nadregionálního dosahu a její absolventi se nemusejí bát konkurence v rámci Evropské unie.

Jiří Uhlíř