Lesmistr Richard Horáček seznámil zastupitele s výsledky. Pracovníci museli řešit na jaře loňského následky přírodních kalamit. Jednalo se o porost zasažený velkým větrem nebo poškozený škůdci. Zalesněno bylo 2316 hektarů holin. Vytěženo bylo 18424 kubíků dřeva, plán předpokládal s 14600 kubíky. Přibližně 10 500 kubíků bylo zpracováno kvůli větrné kalamitě a kůrovci. „Poprvé jsme také vyrobili a dodali štěpku. Celkem šlo o 730 kubíků, za které jsme získali 537 tisíc korun,“ uvedl Horáček. Čistý zisk společnosti byl tak milion šest set tisíc korun. Investice směřovaly do úpravy cest a hrází.

Zastupitel Zdeněk Rýznar v reakci na dobrý výsledek hospodaření a finanční problémy města doporučil, aby byl nájem Městským lesům zvýšen o jeden a půl milionu korun. Zároveň ocenil výbornou práci lesníků. Lesmistr Horáček ale upozornil, že by to pro organizaci bylo likvidační. „Pokud bychom měli návrh splnit, dostaneme se do ztráty. Vloni jsme měli zisk kvůli zvýšené kalamitní těžbě. Letos ale budeme muset naopak těžit méně,“ vysvětlil.

Městské lesy mají dlouhodobí těžební plán. Pokud jeden rok, třeba i kvůli kalamitě, vytěží víc dřeva, další roky musí o to méně kácet.