Odstraňování popadaných stromů potrvá do poloviny března. „Na celém našem majetku, od Velkého Vřešťova až po Výšinku, spadlo zhruba 500 kubíků dřeva. Vítr vyvracel, smrky, borovice, modříny, ale i buky, duby, osiky,“ říká jednatel společnosti Petr Kupský.

„Stromy se nacházejí na velké ploše, a tak jejich odstraňování bude časově náročnější. Potrvá zhruba do poloviny března,“ dodal Petr Kupský. Ve středu se podařilo zprůjezdnit všechny zasažené lesní cesty na postupný odvoz dřeva. „Povolali jsme do práce k odstraňování kalamity dělníky, kteří dosud zpracovávali kůrovcové dřevo. Práce, které máme naplánované v jarních měsících, zejména zalesňování, by ohrožené být neměly,“ podotýká jednatel.

Zatímco vlákninové dřevo z popadaných stromů bude využito na palivo, kulatina poputuje k odběratelům, s nimiž má organizace uzavřené smlouvy. Vývraty v řadě lokalit poškodily i pletivo oplocenek kolem malých stromků, které budou muset dělníci v rámci odstraňování popadaných stromů co nejdříve opravit, aby v lesích nedocházelo k dalším škodám, které by mohla způsobit zvěř.   (mk, jm)