Především rozdílný pohled na jeden z paragrafů nedávno schválené novely zákona o ochraně přírody, který se týká létání nad územími národních parků v Česku, vyvolal v posledních týdnech značnou mediální odezvu. Na začátku tohoto týdne se proto ve Vrchlabí sešel ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka a jeho náměstci Jakub Kašpar a Hana Slavíčková s prezidentem Aeroklubu ČR Vladimírem Machulou a ředitelkou Letecké školy Vrchlabí Šárkou Jorovou k diskusi nad představami letců a potřebami ochrany přírody.

"Snadno jsme našli společnou řeč," říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. "Prezentovali jsme naši představu o budoucích pravidlech pro létání nad národním parkem, kterou jsme představili už v září 2014 při meziresortních jednáních při přípravě novely zákona. Ta se týká především motorového létání, které by se v nižších partiích národního parku mělo odehrávat v minimální letové hladině 300 metrů nad povrchem a zhruba od linie Harrachov - Špindlerův Mlýn - Pec pod Sněžkou na sever v letové hladině 1000 metrů nad povrchem, a ukázalo se, že je to představa, kterou společně sdílíme."

V bezmotorovém létání na kluzácích Správa KRNAP praktický problém nevidí a žádnou potřebu dodatečné regulace necítí. Provozování paraglidingu by mělo v Krkonoších probíhat beze změn, tedy na stejných lokalitách, jako dosud.

"Plánujeme vyvolání společného jednání s MŽP, národními parky a Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) s tím, že naše zájmy se shodují a chtěli bychom je formulovat, tak aby následné Opatření obecné povahy vydávané Úřadem pro civilní letectví (ÚCL) tyto zájmy reflektovalo." říká prezident Aeroklubu ČR Vladimír Machula.

Vítáme také, že výklad Ministerstva životního prostředí potvrdil, že novela zákona o ochraně přírody a krajiny po nabytí účinnosti po 1. červnu neznamená absolutní zákaz civilního létání nad územím národního parku do vydání opatření obecné povahy ÚCL, tedy že specifická regulace pro konkrétní národní parky začne platit až poté, co ÚCL zmíněné opatření vydá. "Jsme za tento výklad rádi," říká náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar. "Znamená to, že získáváme časový prostor k jednání s ÚCL o konkrétních pravidlech létání nad národním parkem."