Obousměrná objízdná trasa pro nákladní dopravu je vedena přes města Dvůr Králové nad Labem, Hostinné a Pilníkov. „Koncem července také začala obnova povrchu vozovky v celé délce obce Vítězná. Zde práce zatím stavaři provádějí za provozu," uvedl Jan Sedláček, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Dvůr Králové. Město podle jeho slov nemá prakticky žádnou možnost, jak vedení objízdných tras výrazně ovlivnit.

Uzavírky jednotlivých komunikací povoluje příslušný silniční správní úřad a v případě potřeby nařizuje objížďku. „Objízdné trasy jsou přednostně vedeny po silnicích druhých a třetích tříd, výjimečně, například z důvodu zajištění dopravní obslužnosti, nebo není-li jiná možnost, po místních komunikacích," vysvětlil Jan Sedláček. Současná dopravní situace ve městě a jeho okolí je velice složitá a jak vedoucí odboru poznamenal, při bližším studiu možného vedení objízdných tras je zřejmé, že, bohužel jiné řešení není k dispozici.

Přímo ve městě

Další objížďky a uzavírky silnic jsou však ve Dvoře Králové i z důvodů staveb a akcí, které se realizují přímo ve městě. „Nejdéle je uzavřená ulice Smetanova, kde již firma Metrostav provádí práce na stavbě nové vozovky a Technické služby města dokončují rekonstrukci veřejného osvětlení. Na tuto stavbu navazuje uzavírka ulice 28. října, kde právě dělníci budují novou splaškovou kanalizaci a vodovod. Obě stavby jsou realizovány v souladu se schváleným harmonogramem," informoval dále Jan Sedláček.

Zároveň doplnil, že objízdné trasy jsou vedeny pro veškerou tranzitní dopravu po Benešově nábřeží ve Dvoře Králové a dále přes Bílou Třemešnou.

Objížďky a uzavírky silnic ve Dvoře Králové jsou nutné z důvodů stavebních prací.

Ve směru k vlakovému nádraží jsou objízdné trasy vedeny ulicemi Heydukova, Sylvárovská a Raisova. „Věříme, že místní občané, návštěvníci města a dopravci, kterým tyto uzavírky a objížďky znepříjemňují cestování a běžný život, zdejší nelehkou dopravní situaci pochopí," vyjádřil se za město vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Dvůr Králové Jan Sedláček.

Podle něj by se vše mělo navrátit do starých kolejí koncem měsíce října a odměnou řidičům za jejich trpělivost budou nové a kvalitnější komunikace.

(ves)