Socha byla poté uložena do země, protože nepůsobila mravně na tehdejší školní děti. Během let postupně upadla v zapomnění, objevili ji až okolo roku 2000 dělníci při opravě čistírny odpadních vod. Od té doby bylo torzo sochy uloženo za budovou obecního úřadu.

Historická socha sv. Jana Nepomuckého původně stála v blízkosti dnešního obecního úřadu, tehdejší školy. Nejprve byla umístěná od roku 1869 na mostě u kovárny, později ve školní zahradě. Na její zhotovení přispěli před více než 150 lety samotní občané Libňatova. Vybrali mezi sebou 52 zlatých a 97 krejcarů, což tvořilo téměř polovinu pořizovací ceny.

Libňatov zahájil 1. dubna veřejnou sbírku na opravu historické sochy sv. Jana Nepomuckého.Libňatov zahájil 1. dubna veřejnou sbírku na opravu historické sochy sv. Jana Nepomuckého.Zdroj: Jaroslav Pich

Zastupitelé Libňatova se v letošním roce usnesli, že nechají památku opravit. "Do vesnice se má socha sv. Jana Nepomuckého vrátit u příležitosti 100. výročí od poškození a zejména ke cti a na počest záměru a nákladů libňatovských předků. Socha byla v polovině března 2021 odvezena do kamenosochařské dílny Otomara Malého k celkovému restaurování, k doplnění chybějících částí. Dostane i nový sokl," uvedl starosta Libňatova Jaroslav Pich.

Po návratu zpět do vesnice bude nově umístěná u vodního zdroje Tomkova studna a v blízkosti Lípy svobody, která tam byla vysazena v roce 2018 u příležitosti 100. výročí založení československého státu.

Poutní místo v Mariánském sadu v Malých Svatoňovicích.
Věřící zapálili svíce u Božího hrobu v Mariánském sadu v Malých Svatoňovicích

Libňatov počítá se slavnostním odhalením zrestaurované sochy. "Termín bude upřesněn v průběhu roku v závislosti na průběhu prací na opravě sochy a v závislosti na aktuální epidemiologické situaci v České republice," dodal Pich.

U příležitosti opravy sochy byla na základě ohlasu veřejnosti vypsána veřejná sbírka na opravu. "Pokud chcete navázat na dary libňatovských občanů z 19. století a chcete se finančně podílet na návratu sochy do vesnice, můžete svůj příspěvek vložit na transparentní účet, který byl pro tuto příležitost speciálně zřízen. Prostředky budou využity na opravu sochy. V závislosti na vybrané sumě bude případně náležitě upraveno i veřejné prostranství v bezprostřední blízkosti budoucího umístění sochy," řekl libňatovský starosta.

Číslo účtu veřejné sbírky: 123-3582890237/0100