Tento týden jsme zveřejnili první část výsledků, dnes se zaměříme na to, jak občané hodnotí bezpečnost, dopravu nebo využití volného času. Odpovědi jsou součástí roční akce Hodnocení stavu životního prostředí města.

Bezbariérovost veřejných prostor hodnotila jako dobrou více než polovina dotázaných. Pouze patnáct procent si myslí, že je špatná, téměř třetina nebyla schopna tuto otázku posoudit. „V souvislosti s bezpečností považují obyvatelé za prioritu být přes den doma s nezamknutými dveřmi a nechat přes noc otevřené okno,“ informovala koordinátorka projektu Michaela Pomališová. Za nejméně bezpečné považují chodit v noci po veřejných prostranstvích.
V otázce, zda občané podporují využití geotermální energie, vyjádřilo 49 procent lidí podporu, 16 procent tento záměr nepodporuje, ostatní pravděpodobně pro nedostatek informací neví.

Spokojeni jsou lidé s počtem odpadkových košů a laviček, hlasovali tak téměř tři čtvrtiny z nich. Pouze 17 procent by uvítalo víc košů a 16 procent více laviček.

Dotazník dal také možnost navrhnout, jak by lidé oživili centrum města. Většina by uvítala lepší zázemí pro volný čas, nejčastěji uvádějí koupání, kino, cyklotrasy a knihovnu. Dále jim chybí kavárny a venkovní posezení. Řada občanů se také vyjádřila pro méně supermarketů. V otázce koupání je nadpoloviční většina pro krytý bazén, více jak třetina pro venkovní koupaliště, ostatní by byli pro koupání v řece. Třetina lidí uvedla, že se po městě dopravuje na kole, z nich ale šedesát procent není spokojeno se zázemím pro cyklisty.

Dále se dotazník zaměřoval na otázky související s dopravou obyvatel města. „V Semilech převažují udržitelné způsoby dopravy (68 %), přesto je procento tzv. měkkých forem (pěší cesta, kolo a MHD) oproti těm tzv. tvrdým (automobil, motocykl a taxi) stále malé. Lidé nejčastěji cestují do práce (24 %) a za nákupy (17 %). Největší podíl cest je uskutečněných pěšky (54 %) a automobilem (30 %). Pozitivním jevem je vysoký podíl cest na kole v běžný pracovní den,“ doplnila Pomališová. Je to s jedenácti procenty třetí nejčastější způsob dopravy.

„Výstupem projektu, který je financován norskými fondy, je mimo jiné vytvoření Zprávy o stavu životního prostředí hodnotící udržitelný rozvoj pro obyvatele měst Jablonec nad Nisou a Semily,“ informovala Michaela Pomališová, koordinátorka projektu, který připravila Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s..