„Nedaleko hlavního vlakového nádraží v Trutnově jsme během jedné hodiny přistihli sedm osob, které si cestu do školy či zaměstnání zkracovaly chůzí v kolejišti. Každému ze zjištěných hazardérů s vlastním životem byla za přestupkové jednání uložena bloková pokuta,“ uvedl tiskový mluvčí Udo Ertner.

Policie proto žádá všechny občany, aby si uvědomili, ke kolika neštěstím ať již na železničních přejezdech, či v kolejištích každoročně dochází. „Sebemenší klopýtnutí mezi pražci může mít nedozírné následky. Železniční souprava není automobil, který je řidič schopen zastavit na několika metrech. Vlak je i přes veškerou snahu strojvedoucího s ohledem na svou hmotnost a třecí plochu mezi koly a železničním svrškem schopen zastavit až po ujetí několika stovek metrů,“ dodává Udo Ertner.

Velmi znepokojující je, že mezi přistiženými přestupci byly mladistvé osoby, které ještě navštěvují jednu ze základních škol. Bylo by proto dobré, aby rodiče se svými ratolestmi o hrozícím nebezpečí pohovořili,“ dodává tiskový mluvčí.