Správa KRNAP ceny ředitele udělí příští rok popáté. „Oceněním chceme vyzdvihnout konkrétní osobnosti, které svojí prací, výkony či občanskými aktivitami představují či představovaly významný přínos pro Krkonošský národní park či Krkonoše jako region," uvedl Drahný.

Nominace mohou lidé posílat poštou na adresu Správy KRNAP či e-mailem na adresu drahny@krnap.cz. Nominace by měly obsahovat jméno navrhovaného, stručné zdůvodnění nominace, kontakt na navrhovatele a nejlépe také kontakt na nominovaného.

Cena ředitele Správy KRNAP je od roku 2010 udělována zpravidla čtyřem osobnostem. Čestná cena je symbolizována diplomem a soškou s vyobrazením nejstarší známé podoby ducha hor Krakonoše podle mapy Martina Helwiga. V minulosti ocenění získali například spisovatelka Marie Kubátová, fotograf Jiří Havel či lavinový expert Valerián Spusta. Ocenění in memoriam získal například někdejší šéf správy parku Oldřich Lábek.