K jednotlivým problémům se účastníci mohou vyjádřit, zda skutečně existují, ale také které jsou nejožehavější a měly by mít při řešení přednost před ostatními. Anketa Problémy města Turnova 2014 potrvá do 31. března. Na anketních lístcích jsou uvedeny problémy bez pořadí důležitosti. Tu jim určí až občané svými hlasy tak, že křížkem označí dva problémy, podle jejich mínění nejdůležitější.

Anketní lístky jsou k dispozici na internetových stránkách města www.turnov.cz/aktuality, na sběrných místech, nebo o ně mohou lidé požádat na adrese r.drasnar@mu.turnov.cz. Na tuto mailovou adresu lze také vyplněnou anketu odeslat. Druhou možností je odevzdat lístky na devíti sběrných místech.Po ukončení ankety na konci března a vyhodnocení výsledků bude specifikováno deset nejdůležitějších problémů města z pohledu občanů Turnova.

Ty budou předloženy radě města a projednány v zastupitelstvu. Pak s nimi budou lidé seznámeni na internetových stránkách města a v místním tisku. O způsobech řešení problémů bude vedení města informovat na dalším Fóru Zdravého města, které by se mělo uskutečnit v příštím roce.⋌(njt)