V těchto třech obchodech probíhala sbírka s dobrovolníky, kterých se tam po celý den vystřídalo celkem 22. Během tohoto týdne je v plánu svozit ještě Billu, Penny Markety a DM drogerii. Z Kauflandu se sbírka vezla přímo do hradeckého skladu.

Potravinová banka vybrané potraviny a drogerii přerozděluje lidem, kteří se potýkají s existenčními problémy.  Často to jsou rodiny s dětmi, matky samoživitelky, lidé bez domova, senioři, ale i osoby ohrožené ztrátou bydlení. Člověk obdrží potravinovou pomoc na základě šetření se sociálním pracovníkem, který vyhodnotí jeho situaci a nám pak zašle doporučení pro vydání potravinové pomoci. Lidé si ale nevyzvedávají balíčky ve skladu v Poříčí, ale u organizace, která doporučení vydala. Jejich pracovníci si pomoc ve skladu vyzvedávají. Snažíme se předejít přímému kontaktu s konečnými odběrateli potravinové pomoci, aby nedocházelo k nějakým nepříjemnostem. Nejvíce doporučení pro přidělení potravin pravidelně dostáváme od městských a obecních úřadů a organizací jako je například Azylový dům Most k životu, RIAPS Trutnov, Oblastní charita Trutnov.

Na doporučení je vždy uvedeno kolik dospělých a kolik dětí žije v domácnosti, kolik je dětem let a zda pracovník doporučuje pro klienta jednorázovou či opakovanou pomoc. Případně, zda jsou nějaké alergie na potraviny nebo či je potřeba dětská výživa a pleny. Podle těchto údajů pak pracovník banky připraví balíček.