„Chápeme, že dopravní omezení jsou nepopulární, ale k opravám dojít muselo a všichni tak po určitou dobu musíme snést nepohodlí. Nicméně to neznamená, že lidé mohou opakovaně ničit dopravní značení a zařízení. Několikrát za poslední týden jsme je totiž našli odhozené a povalené v potoce. Lidé si neuvědomují, že svým jednáním mohou ohrozit ostatní občany na zdraví a životě a může dojít ke škodám na majetku,“ vysvětluje Radek Svoboda, ředitel Městské policie Trutnov.

MP Trutnov proto apeluje, aby lidé dopravní značení a zařízení nepoškozovali a nepřemisťovali. V nejmenším případě hrozí pokuta za přestupek, ale občané se mohou dopustit i trestného činu, a v tu chvíli hrozí i trest odnětí svobody. Pokud se situace nezlepší, budou strážníci z důvodu zajištění bezpečnosti nuceni instalovat na místo fotopasti nebo kamerový systém."