V minulém měsíci se nově jako uchazeči o zaměstnání evidovalo celkem 625 občanů. Do práce nastoupilo 355 uchazečů, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 57 a z ostatních důvodů 157 uchazečů o zaměstnání.

Volných pracovních míst je málo

Proti stavu na konci ledna se počet uchazečů zvýšil o 48 lidí.

Proti stejnému loňskému období byl počet evidovaných uchazečů vyšší o 1288 osob a míra nezaměstnanosti vyšší o 2,09 procenta. Situaci na trhu práce nadále ovlivňovala nepříznivá ekonomická situace. „Na druhé straně se projevil vliv příznivých podmínek zimní sezony, která přinesla dostatek míst především v horských střediscích, a to hlavně ve službách, které souvisejí s turistickým ruchem a sportovním vyžitím. Díky tomu došlo k poklesu nově evidovaných uchazečů o zaměstnání proti měsíci lednu,“ komentoval situaci Ladislav Nálevka z Úřadu práce.

Během února se nově zaevidovalo celkem 625 osob, což bylo bezmála o 400 méně než v lednu. Přesto byl celkový počet evidovaných uchazečů na konci února o 48 osob vyšší a činil 6384 uchazečů. Nepříznivá situace v počtu hlášených volných pracovních míst, která nastala vlivem ekonomické krize již loni, pokračovala i ve sledovaném měsíci . Proti lednu došlo opět k poklesu tohoto ukazatele a na konci února úřad práce evidoval pouze 281 volných pracovních míst.

Potěšující je podle Ladislava Nálevky skutečnost, že stejně jako v lednu, ani v druhém měsíci letošního roku nebylo ohlášeno žádným zaměstnavatelem okresu Trutnov hromadné propouštění.

„Zaměstnavatelé, u kterých se problémy spojené s ekonomickou situací projevují nebo by se mohly v nejbližší době objevit, se snaží využít možnosti, kterou jim dává paragraf 209 zákoníku práce. Představuje částečnou zaměstnanost. Některé firmy se též zapojují do vzdělávacích aktivit pro své zaměstnance v rámci projektu Vzdělávejte se!“ informoval Ladislav Nálevka.

Mezi nejžádanější na Trutnovsku patří profese: kuchař, technický pracovník, zdravotní sestra – fyzioterapeut, číšník – servírka, pomocník – uklízeč. Největší počet evidovaných uchazečů bez práce představuje nekvalifikované montážní dělníky, prodavače v obchodech nebo řidiče nákladních automobilů a tahačů.

S příspěvkem úřadu práce vzniklo osm nových pracovních míst u zaměstnavatelů, na která byli umístěni uchazeči o práci. Dva uchazeči se rozhodli pro zahájení samostatné výdělečné činnosti. Úřad práce uhradil mzdové náklady spojené se zaměstnáváním uchazečů umístěných na místa vzniklá v rámci veřejně prospěšných prací a na vyhrazených místech u zaměstnavatelů.