Ekologická zátěž je pozůstatkem hospodaření bývalého státního podniku a zůstává léta bez povšimnutí majitele pozemku. Obec si její finančně nákladnou likvidaci nemůže dovolit. S řešením letité zátěže se rozhodl pomoct Liberecký kraj. „Obec se na nás obrátila s žádostí o pomoc poté, co všechny její pokusy na řešení problému ztroskotaly. Kontaminace zasaženého území je zde opravdu závažná a je nutné situaci vyřešit. Pomůžeme najít způsob, jak se se zátěží vypořádat," říká Josef Jadrný, náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství.

Vodu musí dovážet

„Zasažené jsou také studny, které nemohou lidé žijící v okolí používat. Problém nastává v období sucha, kdy není dostatek vody v náhradních zdrojích a my pak musíme do této oblasti vodu dovážet, tak jako například v loňském roce," popisuje Petr Hlůže, starosta obce Jesenný.

Z informací, které má Liberecký kraj k dispozici, vyplývá, že v době, kdy byl státní podnik v likvidaci, došlo k částečné sanaci území, ale nakonec vše utichlo. Sklad těkavých látek byl využívaný ještě do roku 1992 a poslední částečná sanace se uskutečnila v letech 1993 až 1994, definitivně čistění skončilo v roce 1996.

"O zamořené území a řešení problému nijak nejeví zájem ani současný vlastník pozemku, jímž je Správa železničních a dopravních cest. Do obce přijeli i zástupci České inspekce životního prostředí a ministerstva životního prostředí, aby situaci zhodnotili, poradit si s likvidací ale musí obec sama," popisuje stav mluvčí kraje Jiří Langer.

Obec je bezradná

„Náš roční rozpočet je přibližně 6 milionů korun a je absolutně nemožné, dát i třeba pouze jeden milion korun na řešení ekologické zátěže," říká Petr Hlůže, který oslovil s žádostí o pomoc Liberecký kraj.

Nyní se proto budou hledat možnosti řešení. „Obec v jejich úsilí podpoříme, ať už hledáním finančních zdrojů na likvidaci ekologické zátěže nebo vyvinutím tlaku na majitele pozemku, aby se na řešení problému také podílel," zdůraznil Josef Jadrný. Podle předběžných odhadů by sanace zamořeného území, včetně posudku a projektu měla stát zhruba 5 milionů korun.

Jiří Langr