„Předmětem je úprava stávajícího parku, tedy veřejné zeleně, mobiliáře a cest pro pěší, a současně i regulace dopravy a parkování v okolí kostela svatého Petra a Pavla, a návrh na umístění autobusových zastávek,“ uvedl trutnovský starosta Ivan Adamec.

S plány se může seznámit i veřejnost, od 28. do 31. ledna v poříčské škole, od 4. do 8. února v hale městského úřadu. Ve středu 30. ledna od 17 hodin bude ve škole v Náchodské veřejná prezentace návrhů i beseda s autory.

Kromě Jana Veissera předložili návrhy na změnu Lípového náměstí ještě místní architekti Pavel Tomek, Michal Rouha a Jaroslav Voceďálek. „Při hodnocení jsme kladli důraz na komplexnost řešení a architektonickou kvalitu návrhů. Protože v průběhu let se z náměstí stal defacto park, zvažovali jsme, do jaké míry je tento stav žádoucí zachovat a jaký mají jednotlivé návrhy potenciál pro oživení tohoto městského prostoru. Každý z autorů zvolil odlišný přístup, a tak jsme měli z čeho vybírat,“ vysvětlil Michal Rosa, předseda hodnotící komise.

Po veřejné prezentaci a besedách musí odsouhlasit vítězný návrh městská rada. Pak město s vybraným uchazečem uzavře smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění povolovacích dokladů pro realizaci a autorský dozor. „Po dokončení projektové dokumentace a za předpokladu schválení potřebných finančních prostředků ze strany Zastupitelstva města Trutnova vybereme dodavatele stavby a zahájíme realizaci,“ dodal starosta Ivan Adamec.

Předpokládané náklady na regeneraci náměstí se pohybují ve výši 25 milionů korun. Pokud vše půjde podle plánu, nového náměstí by se trutnovští obyvatelé mohli dočkat v roce 2021.