Člověk nemusí být zrovna ochranář přírody, aby mu bylo líto lípy srdčité, která stojí v obydlené havlovické části Králův kopec. Vzrostlý strom někdo v minulých dnech totiž nařízl, když s největší pravděpodobností motorovou pilou objel celý obvod kmene.

„Že je lípa podřezaná mi nahlásili sousedi, kteří bydlí v okolí. Pád ji nehrozí, ale tím, že je kolem dokola oříznutá, byla porušena pletiva, kudy proudí živiny. Tím ji vandal zničil. Výživa je přerušená a i když strom ještě nějaký čas může růst, jednou prostě uschne. Je to hulvátství," zlobí se starosta Havlovic Pavel Dvořáček. „Jedná se minimálně o stoletý strom. Jeho obvod je v rozhodující výšce 1,3 metru nad zemí 245 centimetrů," dodal.

Sám od sebe strom k zemi nepůjde. Řezy jsou provedené tak, aby „jen" zabránily přísunu živin. Přesto lípa pravděpodobně bude muset k zemi. I když si vedení obce, na jejímž pozemku strom roste, nechává vrátka otevřené. „Zatím kácet nemusíme, její osud bude teprve předmětem šetření. Do řezu se ale bude dostávat hniloba a bakterie a je pravděpodobné, že strom uschne. Počkáme si ale na vyjádření znalce," řekl Dvořáček, jeden z nejdéle sloužících starostů vůbec.

Inspekce životního prostředí však záchranu stromu prakticky vylučuje. „Je vysoce pravděpodobné, že pokud je strom kolem dokola přeříznutý motorovou pilou, povede to k jeho úhynu. Je otázkou času, kdy začne usychat. Jak se bude se stromem nakládat, je na vlastníkovi dřeviny. Ten musí zajistit i bezpečnost v jeho okolí," řekla Jana Štěpánková, vedoucí oddělení přírody z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Hradci Králové. „Ten, kdo se stromu chtěl zbavit, s největší pravděpodobností dosáhl svého," dodala.

Havlovice řeší řádění vandala. Lípu srdčitou někdo nařízl pilou

V Havlovicích si přitom svých význačných stromů náležitě cení. Za pomoci místních patriotů, především pak Zdeňka Honzery, v roce 2014 úředníci dokonce dokončili projekt s názvem Významné stromy obce Havlovice.

Havlovice řeší řádění vandala. Lípu srdčitou někdo nařízl pilou„Jeho cílem je zmapování, dokumentace a ochrana nejvýznamnějších stromů v obci. Zároveň se snaží poukázat na druhovou rozmanitost a krásu zdejší dřevin. Projekt vznikl proto, aby se stromy jednou mohly stát ozdobami obce," píše se na informační tabuli.

V Havlovicích mají takto zaznamenaných sto stromů 50 listnáčů, 25 jehličnanů a 25 Panských buků. Každý má své evidenční číslo, uváděna je také výška strom, obvod kmene a přibližné stáří. To vše k udávané k roku 2014.

Lípa na Králově kopci v seznamu zařazená není. Přesto starosta Havlovic Pavel Dvořáček vyčíslil hodnotu stromu až ke dvěma stům tisícům korun. „Jsou dva druhy škod. Jedna je majetková, kde se pohybujeme někde na hranici dvaceti tisíc korun. Pak je ale škoda estetická, kterou vyčísluje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Tady jsem se orientačním výpočtem dostal zhruba na hranici dvou set tisíc korun, což ale nebudeme moci vymáhat," řekl starosta obce Pavel Dvořáček. „U nás je ta škoda především společenská. Všechno je odvislé od znaleckého posudku, na základě kterého bude majetková újma vyčíslena," dodal.

Obec na neznámého pachatele podala oznámení na Policii České republiky, vandalstvím se bude zaobírat i Česká inspekce životního prostředí. Pokud se podaří vypátrat viníka, hrozí mu peněžitá pokuta až v řádu desítek tisíc korun, uloženo může být také vysazení náhradních dřevin.