„Stavební práce budou spočívat jak ve stavbě komunikace, tak parkoviště, chodníků, vybudováno budetaké nové veřejné osvětlení a součástí jsou i sadové úpravy v Seifertově ulici a také v nově vzniklémpropojení Seifertovy s Nepraktovou ulicí,“ říká místostarosta Jan Helbich.

V letošním roce by měla být realizována první etapa prací, která zahrnuje vybudování nové komunikacemezi Seifertovou a Nepraktovou ulicí. Zároveň dojde k rekonstrukci zhruba stometrového úsekuSeifertovy ulice ve směru od křižovatky s Nezvalovou po odbočku do nově vybudované propojky. V roce2024 by měly stavební práce pokračovat až k areálu technických služeb města.

Stavební práce provede společnost M – Silnice, která vyhrála veřejnou zakázku s nabídkovou cenou cca13,7 mil. Kč včetně DPH.

„Realizací této zakázky dojde k uzavření kompletní přípravy tohoto území pro výstavbu. Město v tétolokalitě již z nabízených pozemků čtyři prodalo, další kolo prodeje momentálně připravujeme, až budeaktuální, záměr zveřejníme na úřední desce a budeme o něm informovat veřejnost,“ dodává starostaJan Jarolím.