Již nyní v lokalitě pracují Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, které zde obnovily kanalizaci v zeleni u domu čp. 2143–2145 a nyní také opravují část kanalizace v úseku od hlavní stoky na konec stavby u domů čp. 2134–2136 a 2137–2139. Ještě před zahájením stavebních prací dojde k úpravě zeleně, ať už zdravotními řezy nebo pokácením vybraných stromů, které během akce nahradí stromy nové.

„Revitalizace ulice zahrne rekonstrukci komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a dalších objektů, sadové úpravy, vytvoření ploch pro budoucí dětské hřiště vedle prodejny COOP nebo realizaci odpočinkové části pod domy čp. 2146 a 2147,“ říká místostarosta Jan Helbich a pokračuje: „Uvědomujeme si řadu omezení, která po dobu stavebních prací pro obyvatele této lokality vyvstanou, proto byla jedním z kritérií pro výběr dodavatele stavby i lhůta na realizaci.“

Momentálně tak město řeší právě výběr zhotovitele, na akci má v rozpočtu vyčleněnou částku 25 mil. Kč. „Až bude zakázka vyhodnocena a podepsána smlouva, plánujeme uspořádat pro obyvatele lokality schůzku za účasti zástupců vybrané firmy a předsedů jednotlivých SVJ, na které se bude hovořit o předpokládaném harmonogramu prací, postupu jejich provádění, o možnostech přístupu k nemovitostem a zazní i další nezbytné informace,“ podotýká Ctirad Pokorný, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku.

„Předem děkujeme občanům za trpělivost a shovívavost. Věříme, že se nám ve spolupráci s vybranou firmou povede vytvořit takové podmínky, aby stavební práce byly provedeny v odpovídající kvalitě, v minimálním čase a jen s nezbytně nutným omezením života obyvatel v této celé lokalitě. Výsledkem bude nově upravený veřejný prostor s moderním mobiliářem a novou zelení,“ dodává místostarosta Jan Helbich.