Na území města se od roku 2003 nachází Městská památková zóna Lomnice nad Popelkou (MPZ). Jde o území samého středu města, na kterém stojí nejvýznamnější stavby a které má svůj historický ráz a nezaměnitelné kouzlo.

„Ačkoli nejsme lokalitou s výraznými a známými stavbami, i naše město má svou historii a právě samotné centrum je toho nejvýznamnějším důkazem. To a jistě i jiné okolnosti stály za vyhlášením památkové ochrany a následně i ke zpracování Programu regenerace MPZ Lomnice nad Popelkou," uvedl lomnický starosta Josef Šimek a dodal, že za dokumentem, který souhrnně popisuje všechny historické památky v památkové zóně včetně některých dalších významných staveb, stojí od samého počátku architekt Libor Sommer.

„Je to vlastně jeden z předpokladů, aby se naše město mohlo vůbec ucházet o dotaci z Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a MPZ," uvedl první muž lomnické radnice.

Od roku 2005 se z tohoto programu pravidelně čerpá určitá částka, která tvoří vždy minimálně padesát procent nákladů potřebných v daném roce k opravě té které kulturní památky MPZ.

Souhrnem tak již Lomnice nad Popelkou v rámci tohoto dotačního titulu obdrželo přes pět a půl milionu korun. Celkové náklady na opravu památek pak přesáhly 114 milionů. „Za dobu trvání programu bylo investováno do opravy muzea, radnice, zámku, Tylova divadla, dřevěné zvonice, hřbitovní zdi, morového sloupu, sochy J. Husa, náhrobku Dr. A. Šlechty, hrobů z války 1866, do místní fary či do tzv. Bártovy vily," vyjmenoval rekonstrukční úspěchy starosta.

Tato starost současného i předchozích vedení města v letošním roce opět vyústila v první místo v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ, jejímiž vyhlašovateli jsou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Stupínek nejvyšší

Po jednom čtvrtém, třech druhých a jednom prvním místě z roku 2012 je Lomnice nad popelkou opět na stupni nejvyšším. Slavnostní předání ceny, se kterou je spojena finanční odměna ve výši sto tisíc korun, proběhne v dubnu ve Španělském sále na Pražském hradě.

Součástí ceremonie bude i předání titulu Historické město roku, jehož laureáti vycházejí právě z vítězů krajských kol zmíněné soutěže. „Ačkoli si v kontextu celé České republiky velké naděje neděláme, i krajské vítězství budiž velkou odměnou všem, kteří se na přípravě a realizaci programu regenerace po všechna ta předchozí léta podíleli," dodal starosta.