Současné počasí, které se již nezadržitelně blíží k typickému jarnímu lyžování, má vliv na kvalitu povrchu sjezdových tratí. Ráno jsou sjezdovky ztvrdlé s velmi rychlým povrchem, v průběhu dne dojde k změknutí vlivem slunečních paprsků a v odpolednich hodinách dochází k ztvrdnutí rozbrázděné sněhové pokrývky. Každá z těchto situaci má svá rizika a je na lyžařích, aby dostatečně přizpůsobili rychlost a techniku jízdy s ohledem na bezpečnost sebe i ostatních.

Bohužel, ne vždy se vše podaří. "Jedním z příkladů je včerejší zásah kolegů z Beskyd. Po poledni na svazích Opálené došlo ke srážce dvou lyžařů. Desetiletá dívka byla v rámci srážky odmrštěna mimo sjezdovou trať a narazila do zídky. Její mnohočetná poranění znamenala složitý zásah, který byl pro horské záchranáře ukončen předáním LZS s transportem do Fakultní nemocnice Ostrava," popisuje Marek Fryš.

Obdobně složité zásahy se dnes odehrály v Krkonoších, kdy na ztvrdlém povrchu tři lyžaři, v průběhu jedné hodiny nezvládli jízdu a jejich dovolená pokračovala ošetřením Horskou službou a nedobrovolným transportem do nemocnice za pomoci LZS Libereckého a LZS Královéhradeckého kraje. 

Desatero FIS pohybu na sjezdových tratích1. Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař nebo snowboardista se musíneustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy
Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

4. Předjíždění
Předjíždět se může ze shoranebo zespoda, zprava nebo zleva,ale vždy jen sodstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechnyjeho pohyby dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčitse, že to může učinit bez nebezpečí prosebe a pro ostatní.

6. Zastaveni
Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

7. Stoupání a sestup
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

10. Povinnost prokázání se
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.