Nejdražší a nejtěžší zařízení ze seznamu 27 položek, do kterých investovala na přelomu loňského a letošního roku trutnovská nemocnice, je na místě. Magnetická rezonance za 22,8 milionu korun, k nimž se připočítává 6,1 milionu za pětiletý servis, začne sloužit pacientům po zapojení, zaučení personálu a zkušebním provozu během dvou měsíců.

INVESTICE ZA 79 MILIONŮ
„Je to obrovský posun dopředu a pokrok,“ ocenil pořízení moderního přístroje primář radiodiagnostického oddělení Jiří Bažant. „Nová magnetická rezonance má pětkrát vyšší intenzitu magnetického pole než přístroj, který jsme tu dosud měli. Je to špička ve své kategorii a přesahuje standardy i v jiných nemocnicích. Zkvalitní a zpřesní diagnostiku, v mnoha případech ji i zrychlí. Rozšíří se spektrum vyšetření, které zde můžeme provádět,“ vyzdvihl přednosti.

Celkově v Trutnově pořídili vybavení za 79 milionů korun. Využili dotačního programu Evropské unie IROP, který zafinancuje 85 procent nákladů na všechny položky. Trutnovská nemocnice doplatí 15 procent. Zařízení putují na oddělení radiodiagnostiky, ARO, gynekologie a porodnice, interny, chirurgie, neurologie, rehabilitace, laboratoří, transfúzního oddělení, centrálních operačních sálů, centrální sterilizace, dětského oddělení a ortopedie.

PŘES PLOT DO PORODNICE
Aby mohli šest tun vážící hlavní díl magnetické rezonance vůbec dostat do špitálu, museli nejprve vybourat otvor v přízemí gynekologicko-porodnického oddělení. Jinak by se dovnitř nedostal. Přesunuli ho tam jeřábem z nákladního vozu přes plot z ulice Maxima Gorkého, vedoucí kolem nemocnice. Na ní během manipulace omezili provoz a dopravu usměrňovali do jednoho pruhu. Uvnitř opatrně přesouvali drahý přístroj po kovových plátech.

„Magnetická rezonance může být umístěná pouze v suterénu, na pevné zemi,“ vysvětlil technický náměstek trutnovské nemocnice Petr Kozák. „Byl to jediný způsob, jak do nemocnice rezonanci dostat, z druhé strany je už totiž terén o patro výš,“ doplnil Radim Tomeš, projektový manažer firmy Siemens, která zdravotnické zařízení vyrobila.

K šestitunovému hlavnímu dílu patří ještě speciální stůl o hmotnosti 500 kg, na kterém budou ležet pacienti, hlavní řídící skříň o váze 1,3 tuny a další příslušenství.

HELIUM CHLAZENÉ NA MINUS 270 STUPŇŮ
„Instalace magnetické rezonance patří mezi jednu z nejsložitějších ze zdravotnických přístrojů,“ upozornil Radim Tomeš. „Má v sobě tekuté helium, které je chlazené na minus 270 stupňů. Montáž proto musí proběhnout rychle, nejlépe během tří dnů, aby se helia odpařilo co nejméně. Nízkou teplotu má kvůli supravodivému prostředí. Bez chlazení se magnet ohřeje,“ popsal.

Stavební firma vybudovala pro magnetickou rezonanci prostor v místě, které dosud sloužilo jako tělocvična pro těhotné a pro rehabilitaci pacientů. Stavební úpravy probíhaly od října a přišly krajský rozpočet na 4,3 miliony korun. „Pro tělocvičnu byla upravena jiná místnost v suterénu pavilonu L (gynekologie a porodnice). Oddělení rehabilitace má vyčleněna dvě podlaží v pavilonu D (interna, neurologie, rehabilitace) a ještě v pavilonu A (na patře s dětským oddělením),“ upřesnil technický náměstek nemocnice Petr Kozák.

DÁREK PRO ARMÉNII
Dosavadní přístroj magnetické rezonance, který sloužil v trutnovské nemocnici přes deset let, půjde do Arménie. Lékaři z Ústřední vojenské nemocnice v Jerevanu se už na konci roku 2017 v Trutnově zaučovali, jak s ní zacházet.

„Během návštěvy partnerského regionu Tavuš v Arménii jsme s hejtmanem Jiřím Štěpánem jednali s arménským ministerstvem zdravotnictví o možnosti darovat jim magnetickou rezonanci. O darování přístroje bude ještě rozhodovat krajské zastupitelstvo,“ řekl Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro zdravotnictví.

Dvě magnetické rezonance trutnovská nemocnice nemůže provozovat. Přitom je jediná v regionu krajského zdravotnického holdingu, která přístroj má. Zájem o vyšetření je proto obrovský. „Bylo by to pro nás i pro pacienty příjemné, ale dvě pracoviště nejsme schopní obsadit personálně a nepokryjí to ani smluvní vztahy s pojišťovnami,“ objasnil Cabicar.

Kraj chce pořídit novou magnetickou rezonanci také do nemocnice v Náchodě a do budoucna i do Jičína.