Vlastníci lesa podle ní musí do konce března zpracovat a vytěžit veškeré dřevo napadené hmyzími škůdci a také dřevo vyvrácené a polámané vichřicemi. Vlastník lesa je toto povinen zabezpečit ve stanoveném termínu vlastními prostředky nebo smluvně zajištěnými dodavatelskými kapacitami. Právě Podkrkonoší se stalo jednou z nejpostiženějších oblastí, které zasáhla srpnová bouře derecho. Přímo v nejvyšších tuzemských horách navíc extrémně vysoký vítr řádil hned o dva měsíce později.