V době mého příchodu do Trutnova v roce 1965 (1965-70 jsem pracoval v muzeu) mi Trutnov připadal jak nedlouho po 2. světové válce. Oprýskané domy, nepěkná zákoutí, unavené město. Trutnov se ke mně postupně obracel zády, dostal jsem výpověď z muzea za angažmá v letech 1968-69, pak přes tři roky manuální práce, od roku 1974 podnikový archivář Texlenu, Listopad 89, OF atd. Přesto mi Trutnov velmi přirostl k srdci. Uvědomoval jsem si stále více, že jsem tu nechal spoustu užitečné práce, že toto město má svou světlou a perspektivní budoucnost. Stal jsem se lokálním patriotem.

Od roku 1990 prochází město Trutnov zcela novou a moderní etapou svého rozvoje. Během 90. let sice zmizel z města tradiční textilní průmysl, ale pracovní síly se přelily do nových odvětví průmyslu – elektro, strojírenství. Dochází k velkému ekonomickému rozvoji, ale i rozvoji školství, kultury, sportu a turistiky, zdravotnictví a služeb. Rozvíjí se i družební spolupráce s řadou evropských měst.

Trutnov dostává nový vzhled, upravují se náměstí, ulice, staví se centrum Uffo, domovy důchodců, rozšiřují se charitativní, sociální a další služby. V oblasti sportu se modernizuje koupaliště, plavecký bazén, loděnice, rozvíjí se cyklistika, gymnastika, na úrovni se hraje hokej, fotbal i basketbal. Rozvíjí se školství, základní i mateřské, střední odborné školství, ba i školství vysoké. Obrovský je rozvoj v kultuře, ať již výstavbou Uffa, zřízením městské galerie, opravou muzea a jeho nových expozic, aktivitami knihoven, škol základních a spolků. Do tvorby životního prostředí aktivně zasahují architekti, stavitelé i aktivisté.

Mnoho mých kolegů a přátel při návštěvě Trutnova obdivně konstatují, jakými pozitivními změnami v posledních desetiletích Trutnov prošel. A říkají to i návštěvníci a turisté. Město obdivují i ti, co jsou tu poprvé.

O čem všem to svědčí? O tom, že město je dobře řízeno a spravováno. Že tu žijí lidé, kterým na městě záleží, kteří chtějí, aby bylo ještě lépe. Kteří vědí, že město je nás všech a kteří jsou ochotni a schopni pro jeho rozvoj udělat více, než jen o něm planě a nekultivovaně tlachat.

Město musí mít kvalifikované a odpovědné vedení, musí to být lidé, kteří s ním žijí, kteří pro něj pracují. Známe je, žijí mezi námi. Jsme před volbami. Dejme i tentokrát své hlasy těm, kteří se osvědčili, kteří jsou lokálními patrioty. Kteří neblábolí, problémy řeší, kteří nejsou kazisvěty. V čele města nechceme mluvky a kritiky za každou cenu. Volme uvážlivě, volme odpovědně. Vyplatí se to nám všem.
Přijďme volit!       Prof. PhDr. Vladimír Wolf