Proč jste se rozhodla studovat právě astronomii?
Již od základní školy byly mými oblíbenými předměty fyzika a matematika. Navíc tatínek ve mně v mém raném dětství zapálil plamínek zájmu o astronomii. Bylo mi tak pět šest let. Právě na obloze zářila jedna jasná kometa, myslím, že Mrkos. A tatínek celou rodinu v noci vytáhl z postele a dalekohledem i očima jsme se na tu kometu dívali. Byl to pro mě obrovský zážitek. Začalo mě zajímat to, co se děje na obloze, a tatínka jsem se na leccos z astronomie vyptávala. Později jsem začala číst astronomicky zaměřené knihy a na střední škole chodit na hvězdárnu v Olomouci.

Vaši rodiče schvalovali obor, který jste si vybrala?
Rodiče bohužel mé rozhodnutí nemohli nijak ovlivnit, protože maminka zemřela, když jsem byla na základní škole a tatínek, když jsem navštěvovala střední školu. Zasáhnout do mého rozhodnutí ale měla snahu tehdejší instituce nazývaná Sociální péče o mládež, pro níž by bylo jednodušší, kdybych se vyučila a šla si vydělávat, protože by mě měla v osmnácti letech z krku. Když jsem šla studovat, museli se o mě „starat" až do mých dvaceti šesti let. Po smrti mého otce dokonce přišli pracovníci této instituce za mnou na střední školu a naléhali, abych studia zanechala a přestoupila na učební obor. Tehdy se za mne postavila učitelka matematiky. Sociální péče o mládež společně s tehdejším Ústavem důchodového zabezpečení měly snahu mi znepříjemnit život během studia ještě několikrát, ale já jsem si stála za svým.

Jak jste se dostala do hvězdárny v Úpici?
Vzhledem k tomu, že jsem se již během studia vdala a měla syna, hledala jsem pokud možno místo s bytem. Manžel je stavební inženýr, ten s místem odpovídajícím jeho zaměření neměl problém. Při hledání jsem zavítala i na Trutnovsko, kde jsem věděla o úpické hvězdárně a v koutku duše doufala. A vyšlo to. Pracovala jsem nejprve jako odborná pracovnice a v roce 1986 jsem se stala ředitelkou. Takže jsem měla obrovské štěstí a hned po škole nastoupila na hvězdárnu v Úpici a vydržela tam až do důchodu. Prací na hvězdárně jsem si splnila svůj životní sen.

Proč jste si pro výzkum z celé oblohy vybrala Slunce?
V době, kdy jsem začala navštěvovat hvězdárnu v Olomouci, rodiče už nežili. Tak se mě snažil vychovávat bratr. Požadoval, abych byla vždy pokud možno za světla z hvězdárny zpět u něho doma. A za světla se dalo pozorovat prakticky jen Slunce. I když noční obloha je krásná a trošku mě mrzelo, že jsem v tomto směru poněkud omezená, Slunce jsem si zamilovala. Vybrala jsem si ho i jako téma diplomové práce při ukončování studia. A když jsem pak nastoupila na hvězdárnu v Úpici, která se zabývá Sluncem profesionálně, bylo definitivně rozhodnuto.

Jaké jsou Vaše koníčky? Co ráda děláte ve volném čase?
Hlavním je astronomie a pak cestování a sport, spíše ten spojený s pobytem v přírodě. Mám ráda turistiku, a to i vysokohorskou, dříve jsem provozovala i horolezectví, to dělám vzhledem ke svému věku už jen omezeně, spíše se zaměřuji na zajištěné cesty (ferraty). Ráda jezdím na kole a na vodě, v zimě na běžkách.

Nyní jste v důchodu. Jste spokojená? Užíváte si zasloužené volno?
V důchodu jsem zatím pouze tři měsíce a ještě jsem nezaregistrovala, že bych měla nějak více volna. Doháním různé restíky v domácnosti, protože poslední období v práci bylo dost hektické. A pak pracovní restíky, protože i když jsem v důchodu, kontakt s astronomií mám stále a naslibovala jsem různé články a podobné aktivity. Takže se zatím vůbec nenudím. Kromě toho jsem stále aktivní v Radě Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově a v České astronomické společnosti, kde jsem předsedkyní sluneční sekce a revizorkou a kde v činnosti hodlám pokračovat i nadále.

A co letní dovolená?
Byli jsme s manželem na kolách v Německu, kde jsme absolvovali Sprévskou cyklostezku. A ještě se chystáme na vodu do Polska, kde budeme mít s sebou našeho pětiletého vnuka, na ferraty do Dolomitů a koncem září opět na kola do Chorvatska na tzv. kololoď, což představuje ubytování na lodi, která vás vozí mezi chorvatskými ostrovy a vy po nich jezdíte na kole.

Vladimíra Junková

Eva Marková

• narodila se 22. prosince 1949 v Haňovicích na Olomoucku 
v domě č. 64, neboť prý na svět spěchala tak rychle, že maminku nestačili odvést do porodnice.
• v roce 1968 odmaturovala na střední škole v Uničově a ve studiu dále pokračovala na Matematicko-fyzikální fakultě UK obor fyzika, specializace astronomie a astrofyzika.