Už před rokem, krátce po její přestavbě, přišlo vedení radnice s návrhem jejího zobousměrnění kvůli tomu, že změnou tradičního dopravního řešení napomůže odklonu části dopravy z centra města. „Raději než pro semafory na náměstí a v ulici 5. května, budu pro obousměrnou ulici Markovu," řekl nám ještě před schůzí komise starosta Tomáš Hocke.

Ten přiznává, že i tento návrh je sice krajní řešení dopravy v městě, ale přesto, hlavně ve špičce, dopravě pomůže, především do té doby, než vznikne její vnější obchvat. Podle Hockeho se totiž původní jednání výrazně posunulo ve chvíli, kdy je využití Markovy ulice nově navrženo jen pro osobní vozy. Ta totiž nedosahuje po celé délce potřebné šíře pro regulérní obousměrný provoz a její rozšíření dalším zúžením přilehlých chodníků rovněž nedovoluje státní norma.

Vedení města už před lety pro tento účel vykoupilo dvě soukromé nemovitosti, ale pro potřebné terénní úpravy to stále nestačí. Nové dopravní řešení má proto také mnoho oponentů a to nejen těch, kteří v této ulici bydlí. Ti většinou namítají, že navržená komunikace je užší, než dovoluje státní norma, jde o jednu z nejstrmějších vozovek v centru města, což způsobí motoristům v zimě nemalé potíže a nebezpečné situace.

Navíc tak vznikne citelný zásah do způsobu dopravy ve městě, kdy přivede další dopravu do dosud klidné ulice 28. října, aniž by to vyřešilo odbočení přímo z centrálního náměstí, a že celkovou průjezdnost městem řeší jen minimálně.

Zastánci tohoto řešení jsou naopak přesvědčeni o tom, že tento způsob pomůže dopravu v centru rozptýlit a řidičům umožní vyhnout se z části jediné průjezdní komunikaci, která vede středem města. Odborníci se však shodují v tom, že dokud se nepovede ze středu města odvést dopravu těžkých nákladních vozů a kamionů, je tuto úpravu možné považovat jen za jakousi „kosmetickou úpravu" než za razantní dopravní řešení.

O tom, zda bude město investovat do záměru, když v kritických situacích je možné navrženou vozovku k tomuto účelu využít stejně, budou tento týden rozhodovat členové dopravní komise a na jejich návrh pak městští radní a zastupitelé.

(gr)